Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy

Sčítání hlasů po ukončení hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zahájí okrskové volební komise v sobotu 21. října 2017 ve 14.00 hodin. 

Pořizování záznamu při sčítání hlasů
Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů, a to v termínu do 13. října 2017.
 

Žádost o povolení

Žádost o povolení pro pořízení záznamu při sčítání hlasů lze Státní volební komisi podat písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. cestou datové schránky.
 

Kontakty:

Ministerstvo vnitra
sekretariát Státní volební komise
nám. Hrdinů 1634/4
140 21 Praha 4

Elektronická podatelna: volby@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp


Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá
  • název a adresu redakce, popř. faxové či telefonní spojení


Vydané povolení opravňuje jeho držitele pouze k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. V žádném případě se nejedná o dohled nad sčítáním, a není tedy možné, aby jeho držitel jakýmkoliv způsobem zasahoval do činnosti okrskové volební komise v průběhu sčítání hlasů.

Pořizování záznamu v průběhu hlasování
Přítomnost zástupců médií a dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon žádným způsobem neomezuje. Zájem o pořízení záznamu průběhu hlasování doporučujeme projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který podle volebního zákona odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem