Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozvánka na výroční konferenci časopisu Správní právo

Ministerstvo vnitra České republiky zve na výroční konferenci časopisu Správní právo (50 let), která se bude konat 1. prosince 2017 v Praze. 

Nad konferencí převzal záštitu JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy.

Místo konání: Ministerstvo vnitra, budova Centrotex A, nám. Hrdinů 3, 140 21, Praha 4.

Program:
9. 00 Zahájení

9.00 – 10.00 Úvodní slovo předsedy redakční rady, členů redakční rady a čestných hostů konference

Přestávka na kávu – 15 minut

10.15 – 10.35 Ústavní souvislosti správního práva, prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.,

10.40 – 11.00 Ústavní základy územní samosprávy, JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

11.00 – 11.20 Územní členění státu a samospráva, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

11.20 – 12.00 Diskuse.

12.00 – 13.00 přestávka na oběd

13.00 – 13.20 Vyvodzovať zodpovednosť aj za nevyvodenie zodpovednosti vo verejnej správe?, prof. JUDr. Katarína Tóthová, CSc.

13.20 – 13.45 Diskuse

13.45 – 14.10 Ústavní základy správního soudnictví, prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

14.10 – 14.30 Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví, doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.,

14.30 – 14.50 Patnáct let inovovaného správního soudnictví – je čas na změnu?, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

14. 50 – 15.10 přestávka na kávu

15.10 – 16.00 diskuse

V otázkách organizace, registrace a případné rezervace ubytování se prosím obracejte na redakci časopisu Správní právo – kontakt: redakceSP@mvcr.cz, petra.gronwaldtova@mvcr.cz.

Registrace bude probíhat do 15. listopadu 2017. 

vytisknout  e-mailem