Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová nařízení doplní zákon o zbraních

V pondělí 10. července 2017 vláda schválila celkem čtyři nařízení, která souvisí se změnou zákona o zbraních z loňského roku. Cílem vládních nařízení je zpřesnit práva a povinnosti vyplývající ze zákona o zbraních, jehož novelizace vejde v platnost 1. srpna 2017. 

Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Vláda nařízením stanovila technické požadavky na znehodnocování munice, střeliva a těch zbraní, na které se nepoužije prováděcí nařízení Evropské komise o pravidlech znehodnocování zbraní. Schválené nařízení vlády se tak použije především na některé specifické zbraně, například děla, raketomety nebo odpalovací zařízení, což jsou zbraně, kterých se nařízení Evropské komise netýká.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Vláda změnou nařízení o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E zpřesnila pravidla pro provádění zkoušek žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Přijatá novela nařízení vlády přispěje k zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti a k zajištění jednotného průběhu zkoušek v celé České republice.

Nařízení však nijak nemění rozsah zkoušky odborné způsobilosti. Žadatel o vydání zbrojního průkazu bude muset i nadále napsat písemný test a při praktické části zkoušky prokázat znalost bezpečné manipulace se zbraněmi. V přílohách zkušebního řádu budou ale navíc nově stanoveny základní postupy, kterými se má bezpečná manipulace prokazovat.

Návrh nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
Nařízení nemění technické parametry na sklady zbraní, nově však stanovuje parametry skladů munice. Muniční skladiště budou muset být zabezpečena nejen proti odcizení munice v nich uložené, budou ale zohledňovat i to, jaká munice v nich je uložena, její snášenlivost, nebezpečnost a podobně.

Cílem nařízení je minimalizovat riziko požáru nebo výbuchu uskladněné munice a zavést taková opatření, která v případě požáru nebo výbuchu munice sníží negativní dopady na okolí muničního skladiště.

Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
Se změnou zákona o zbraních, která zavadí vedle zbraní a střeliva novou kategorii – munici, bylo nutné odlišit střelnice pro munici od běžných střelnic.  Stejně tak musela být zohledněna i specifická zařízení, ve kterých v praxi dochází k odpalování nebo ničení munice. Nové nařízení vlády tak stanovuje minimální technické požadavky také na trhací jámy pro ničení munice a různá další speciální zařízení.

Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je stanovit minimální technické požadavky na:

  • střelnici pro munici,
  • trhací jámu pro ničení munice,
  • zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
  • obecné požadavky na bezpečnost provozu a povinné náležitosti provozního řádu všech těchto zařízení.


Lucie Nováková
ředitelka oboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem