Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra představilo bezpečnostní standardy pro pořadatele letních festivalů

Co už dnes na základě platné legislativy musí či může udělat policie, obec a pořadatelé pro zvýšení bezpečnosti občanů během letních festivalů? To spolu s dalšími aktuálními doporučeními a bezpečnostními standardy najdou obce i pořadatelé v nové brožuře, kterou Ministerstvo vnitra dnes, ve čtvrtek 29. června 2017, představilo na semináři k ochraně měkkých cílů. 

Brožuru Bezpečnostní standardy pro pořadatele letních sportovních, kulturních a společenských akcí připravilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra s ohledem na současnou situaci v Evropě, kdy nejčastějším terčem teroristických útoků jsou právě veřejné akce s větším výskytem osob. „Řada festivalů je už dnes z bezpečnostního hlediska zajištěná dobře. Mnoho dalších ale z různých důvodů takto komplexně zajištěno není. Proto v brožuře přehledně shrnujeme veškeré standardy, které obce či pořadatelé nejen musí udělat, ale také mohou přijmout ještě nad rámec současné legislativy,“ uvedl ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra David Chovanec.

Brožura, jejíž znění najdete v přiloženém souboru PDF, shrnuje standardy spolupráce policie, obcí s jejich městskými strážníky a pořadateli akcí mj. proto, že právě správně nastavená spolupráce a výměna informací je nejúčinnější způsob, jak maximálně posílit odolnost měkkých cílů před případnými útoky. Představitelům obcí brožuru distribuuje Svaz měst a obcí, zástupcům pořadatelů pak Festivalová asociace sdružující největší domácí pořadatele festivalů.

Konkrétní opatření

Mezi 11 základních bezpečnostních opatření, která Ministerstvo vnitra pořadatelům doporučuje, patří např. správné a včasné nahlášení akce všem odpovědným složkám, určení kontaktní osoby odpovědné za bezpečnost, jasně nastavená pravidla spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a obecní policií, vypracování analýzy hrozeb a vyhodnocení rizik, dostatečná pořadatelská služba, proškolení personálu nebo dostatečně s předstihem zveřejněný návštěvní řád.

Na semináři kromě zástupců Ministerstva vnitra a Centra proti terorismu a hybridním hrozbám vystoupili také představitelé Policie ČR a Festivalové asociace. Jako příklad dobré praxe policisté představili např. bezpečnostní opatření a spolupráci během hudebního festivalu Metronom v Praze. Semináře zaměřeného na zabezpečení festivalů z pohledu pořadatele, Policie ČR a obce se zúčastnili zástupci obcí s většími festivaly, městské policie, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Hasičského záchranného sboru nebo Svazu průmyslu a dopravy.

Zodolňování ochrany měkkých cílů se Ministerstvo vnitra věnuje dlouhodobě a systematicky. Vznikla proto Koncepce ochrany měkkých cílů do roku 2020 a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám také vypracovalo metodiku ochrany měkkých cílů. V září se pak poprvé sejde stálý poradní sbor Ministerstva vnitra, který jednotlivé body koncepce začne zavádět do praxe.

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem