Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákonem roku 2016 je novela zákona o svobodném přístupu k informacím z dílny Ministerstva vnitra

Vítězem ankety Zákon roku 2016 se stala novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Výsledky vyhlásila společnost Deloitte Legal 21. června 2017. Předpis Ministerstva vnitra upravující zveřejňování otevřených dat je dle ankety zákon s nejvýznamnějším pozitivním dopadem na podnikatelské prostředí v ČR. 

„Novela zákona o svobodném přístupu k informacím je praktickým příkladem otevřenosti veřejné správy a dokladem toho, že veřejná správa uplatňuje v praxi klientský přístup k občanům a snaží se poskytovat maximální množství informaci, které občanům pomohou orientovat se v jednotlivých agendách státu“, sdělil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend Petr Mlsna.
 
Díky novele zákona o svobodném přístupu k informacím jsou veřejné orgány povinny automaticky zveřejňovat informace ze svých veřejně přístupných registrů, evidencí, seznamů a rejstříků jako tzv. otevřená data. Jde o data, která jsou volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. Zároveň musí být otevřená data zpřístupněna způsobem, který na jejich využití neklade zbytečné technické nebo jiné překážky. Informace obsažené v těchto registrech, evidencích, seznamech a rejstřících představují zdroj pro podnikatelské a pracovní příležitosti či výzkumné studie, ale umožňují také efektivnější kontrolu veřejné správy.
 
Novela zákona o svobodném přístupu k informacím je zákon číslo 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
 
Kvalita právních předpisů
Cílem ankety je podle pořadatelů přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v ČR a obecně o úrovni právního prostředí. Nominační rada, která vybrané právní předpisy do ankety nominovala, je složená zejména ze zástupců právnických profesí a partnerů ankety. Jde např. o advokáty, podnikové právníky, daňové poradce nebo zástupce podnikatelských asociací. Organizátorem už osmého ročníku ankety je společnost Deloitte Legal ve spolupráci s partnery ankety.
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem