Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalita v roce 2016 opět klesala, ukázal klíčový dokument

Vláda dnes, 14. června 2017, schválila na návrh Ministerstva vnitra vyhodnocení Strategie a Akčního plánu prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 za rok 2016. Materiál obsahuje vyhodnocení všech 77 úkolů týkajících se prevence. Ty byly v naprosté většině úspěšně plněny. 

Ministerstvo vnitra vynaložilo v roce 2016 na prevenci kriminality více než 62 milionů korun. „Ukazuje se, že investice do bezpečnosti se vyplácí. Kriminalita je nejnižší od roku 1994, policii se daří objasňovat více případů. Míra objasněnosti je nejvyšší od roku 1994,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Kriminalita oproti roku 2015 klesla o 11,8 %. Policie v roce 2016 zajistila zatím historicky největší množství majetku z trestné činnosti v celkové hodnotě cca 9,94 mld. Kč.

V rámci prevence začalo Ministerstvo vnitra realizovat například opatření ke snížení rizika souvisejícího s větším zaměstnáváním cizinců v průmyslových oblastech nebo pokračovalo v preventivních programech, jako je například bezpečnostní dobrovolník.

Pro rok 2017 zůstávají východiska strategie a akčního plánu i nadále v platnosti včetně identifikovaných nových hrozeb a oblastí, jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se například o kyberkriminalitu nebo trestnou činnost páchanou na seniorech.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem