Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

IZS cvičí psychosociální pomoc lidem

Na Karlově univerzitě v Praze se 6. června 2017 uskutečnil kurz pro interventy a psychology Integrovaného záchranného systému. Cílem kurzu bylo prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti práce s lidmi s mentálním či kognitivním postižením při mimořádných událostech a poskytnout podklady pro další vzdělávání členů složek Integrovaného záchranného systému. Kurzu v rámci projektu EUNAD-IP se zúčastnilo 60 osob, zejména z řad policie a hasičů. Nechyběli ani zástupci armády, zdravotnické záchranné služby či experti na léčbu traumatu. 

 

Na kurzu zazněly příspěvky s konkrétními doporučeními, které vyplývají z výzkumů i praxe. Např. MUDr. Jana Schmidtová přednesla příspěvky, které zahrnovaly specifika komunikace a interakce s lidmi s psychiatrickými onemocněními či autismem v zátěžovém kontextu, PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., přiblížil specifika komunikace a interakce s lidmi s mentálním postižením při katastrofách a PhDr. Zuzana Fajtlová informovala o zkušenostech Zdravotnické záchranné služby při práci s ležícími pacienty, psychiatricky nemocnými či velmi starými lidmi.

S dobrou praxí Hasičského záchranného sboru v rámci budování krizové připravenosti hasičů i odolnosti dotčených komunit seznámily přítomné PhDr. Zuzana Dittrichová a Mgr. Soňa Pančochová. Z hodnocení kurzu vyplynulo, že se jedná o vzdělávací témata aktuální, potřebná a nezbytná pro další rozvoj kompetencí zasahujících členů IZS.

Zlepšení práce s lidmi

Ministerstvo vnitra se podílí na projektu EUNAD-IP, jehož smyslem je zlepšení práce s lidmi s mentálním či kognitivním postižením při katastrofách. Jedná se o dvouletý projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, který koordinuje německý Federální úřad pro civilní ochranu a asistenci při katastrofách. Mezi řešitele projektu patří dále Karlova univerzita v Praze, Univerzita Innsbruck, Univerzita jižního Dánska, Centrum pro psychotraumatologii Krefeld a Norské centrum pro studium násilí a traumatického stresu, českými partnery projektu jsou MV ČR, HZS ČR a Policie ČR.

Hlavním cílem projektu EUNAD-IP je implementace předchozích výsledků z projektu EUNAD v oblasti psychosociální pomoci po katastrofách a příprava materiálů a programů pro zlepšení praxe při práci s lidmi s mentálním či kognitivním postižením při katastrofách. S ohledem na osoby s kombinovanými potížemi je zařazena rovněž část, která zpracovává problematiku lidí s pohybovou disabilitou.

Předchozí projekt EUNAD se zaměřoval na lidi se zrakovým či sluchovým postižením. Vzhledem ke specifickým potřebám různých skupin lidí s disabilitou je důležité, aby si členové IZS osvojili specifické poznatky, které se týkají komunikace a přístupu k těmto lidem. Vzhledem k tematické příbuznosti byla výhodou také spolupráce s projektem policejního prezídia „Metodika přístupu ke zvlášť zranitelné oběti“, který se připravuje v rámci akčního plánu prevence kriminality. Jedním z cílů tohoto projektu je i zlepšení komunikace s lidmi s disabilitou při vyšetřování závažné trestné činnosti.
 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem