Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční úřad potvrdil postup ministerstva

Kontroly Finančního úřadu potvrdily, že Ministerstvo vnitra v případě zadávání veřejných zakázek nepochybilo a postupovalo v souladu se zákonem. Kontroly provedl Finanční úřad na základě oznámení NKÚ o oprávněnosti využití tzv. in-house výjimky zákona o veřejných zakázkách Ministerstvem vnitra. 

V první polovině roku 2015 provedl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu, jejímž cílem bylo prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynakládaných Ministerstvem vnitra na řízení, přípravu, realizaci a provoz vybraných projektů elektronizace veřejné správy. NKÚ ve svém závěru kritizoval pět veřejných zakázek zadaných na základě tzv. in-house výjimky Odštěpnému závodu ICT služby České pošty.

Jsem rád, že kontroly Finančního úřadu potvrdily soulad postupu Ministerstva vnitra se zákonem o veřejných zakázkách, a vyvrátily tak podezření Nejvyššího kontrolního úřadu z porušení rozpočtové kázně,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro ICT Jaroslav Strouhal.

Odštěpný závod ICT služby České pošty vznikl v roce 2012 jako přechodná právní forma s oddělenou organizační a ekonomickou strukturou od České pošty, s. p., a v roce 2016 se stal součástí nově vzniklého státního podniku NAKIT. Právní forma odštěpného závodu byla zvolena jako dočasné řešení pro zabránění potenciálního křížového financování a nedovolené veřejné podpory při realizaci klíčových ICT projektů souvisejících s elektronizací a zefektivněním provozu služeb státní správy.

vytisknout  e-mailem