Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016

Vláda vzala usnesením č. 395 ze dne 22. května 2017 na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016 (ve srovnání s rokem 2015). Zpráva shrnuje poznatky Ministerstva vnitra, Policie ČR, resortů i příslušných institucí působících v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Podává informace o stavu a vývoji kriminality na území ČR a o opatřeních k jejímu snižování. 

V ČR bylo v roce 2016 zjištěno celkem 218 162 trestných činů. Meziročně došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 11,8 % a pokračuje tak klesající trend z minulého roku. Přímá objasněnost trestné činnosti stoupla na 46,6 %, což je nejlepší výsledek od roku 1994.

Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 93 379 osob, což představuje meziroční pokles o 8,3 %. Počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů na celkovém počtu mírně klesl na 46,3%.

Podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů trestné činnosti meziročně vzrostl o 1 % (na 8,1 %). Největší část cizinců páchajících trestnou činnost na území ČR tvoří občané Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu.

V roce 2016 dosáhla výše zajištěného majetku z trestné činnosti (podle trestního řádu) v rámci Policie ČR 9,94 mld. Kč, což je zatím historicky největší množství zajištěného majetku z trestné činnosti.

Při řešení daňové kriminality, která i v roce 2016 patřila k nejzávažnějším formám hospodářské kriminality organizovaného charakteru, se jako velmi efektivní ukázala spolupráce orgánů policie, celních orgánů a pracovníků finančních úřadů (tzv. daňová KOBRA).

Výrazným bezpečnostním tématem roku 2016 byl zejména nárůst teroristické hrozby v Evropě. V souvislosti s teroristickými útoky v Německu, Belgii a Francii byla průběžně vyhodnocována bezpečnostní situace a přijímána bezpečnostní opatření jak na úrovni EU, tak i v ČR. V reakci na aktuální situaci schválila vláda ČR Audit národní bezpečnosti, který se věnuje jednotlivým okruhům hrozeb, ověřuje schopnost státu identifikovat konkrétní hrozby a reagovat na ně.

V důsledku prohlášení Evropské unie a Turecka došlo v roce 2016 k poklesu toku migrantů přes řecké ostrovy do Evropy. Migrační trasa přes Itálii naopak zaznamenala nárůst o 18 %. Na území ČR došlo k poklesu nelegální migrace o 38,6 % (o 5 261 osob), přičemž u 95,8 % osob šlo o nelegální pobyt, nikoliv o nelegální překročení vnější schengenské hranice.

V oblasti extremismu došlo k mírnému poklesu počtu akcí s protimigrantskou a protiislámskou rétorikou a akcí extrémní levice.

Rostoucí digitalizace veřejné i soukromé sféry přinesla vyšší rizika i intenzitu útoků v kyberprostoru. Roste počet útoků na informační systémy, e-mailové či bankovní účty i dalších případů informační kriminality (podvodná jednání, mravnostní delikty apod.). Lze očekávat, že tento trend bude aktuální i do budoucna, a to včetně hrozby kyberšpionáže.

Při dopravních nehodách bylo v roce 2016 usmrceno do 24 hodin od nehody 545 osob, což činí meziroční pokles o 17,4 %. Jedná se o nejnižší počet osob usmrcených při dopravních nehodách od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. I přesto Česká republika stále zaostává v úrovni bezpečnosti silničního provozu za ostatními zeměmi EU.

V roce 2016 zaznamenala Česká republika téměř dvojnásobný nárůst případů porušení úmluvy CITES, která se zabývá nezákonným obchodem s ohroženými druhy živočichů a rostlin. V České republice byl rovněž zaznamenán rozvinutý organizovaný obchod se slonovinou, nosorožčími rohy a produkty z tygrů, které se využívají v tradiční asijské medicíně. Počet záchytů exemplářů CITES se v porovnání s rokem 2015 takřka zdvojnásobil.

V roce 2016 byla přijata také řada zásadních protikorupčních opatření.

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

vytisknout  e-mailem