Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Kvasinách bude cizincům nově pomáhat koordinační centrum

Do konce června 2017 vznikne v Kvasinách koordinační centrum pro cizince, které pomůže řešit problémy související s vyšší koncentrací zaměstnaných cizinců v regionu. Vznik centra schválila dnes, 22. května 2017, vláda v rámci materiálu, který obsahoval souhrn dalších přijatých opatření, jejichž cílem je zklidnění situace v problémových lokalitách Královéhradeckého a Plzeňského kraje. 

 

Mezi opatření, která materiál shrnuje, patří např. navýšení počtu policejních hlídek a nasazených policistů od ledna 2017. "Kromě nového centra, které bude mimo jiné poskytovat poradenské služby cizincům, jsme s Královéhradeckým a Plzeňským krajem podepsali memoranda o vzájemné spolupráci. Na jejich základě teď vznikají pracovní skupiny, které budou situaci nadále monitorovat," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Ministerstvo je připraveno obdobná memoranda podepsat s jakýmkoliv krajem, v němž by se podobné problémy objevily. Díky zvýšené přítomnosti policie v dotčených lokalitách se také daří odkrývat více protiprávního jednání, které bylo doposud skryté. Bezpečnostní situace se tak po přijatých opatřeních výrazně zlepšuje.

Kromě represivních kroků se podařilo přijmout i legislativní změny v podobě novelizace zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti. Pokud změny schválí Senát, bude zákon nově upravovat institut nespolehlivého zaměstnavatele nebo definici zastřeného zprostředkování zaměstnávání.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se samosprávami také dokončilo metodiku pro obce. Ta bude do budoucna sloužit jako legislativní návod, který obcím pomůže řešit problémy související se zaměstnáváním a ubytováním cizinců.

Důvodem přijatých opatření bylo zhoršení nejen bezpečnostní situace v některých regionech České republiky v důsledku zvýšeného počtu zaměstnaných cizinců. Na to ministr vnitra začátkem roku reagoval vytvořením pracovní skupiny. Součástí pracovní skupiny, která připravila komplexní řešení daných problémů, byli zástupci Ministerstva vnitra a dotčených samospráv, zástupci zaměstnavatelů a příslušných resortů včetně Ministerstva práce a sociálních věcí.

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem