Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na Ministerstvu vnitra se uskutečnil StratCom Summit 2017

Ve dnech 15. až 19. května 2017 se na Ministerstvu vnitra uskutečnila konference věnující se hybridním hrozbám „StratCom Summit 2017“. Konferenci zaštítili premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec. Na straně Ministerstva vnitra připravovalo konferenci Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Celkově se pětidenní konference zúčastnilo přes 330 účastníků z 27 zemí. 

 

Příspěvky v rámci konference se věnovaly především problematikám působení cizí moci, ovlivňování voleb, boji proti islámskému extremismu, boji proti terorismu, kybernetickým útokům, zkvalitnění strategické komunikace, budování odolnosti státních struktur a možnostem jejich spolupráce se soukromým a neziskovým sektorem. Ze strany Ministerstva vnitra byla představena činnost Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, zkušenosti s jeho fungováním, proces vzniku a závěry Auditu národní bezpečnosti.

Účastníci konference ocenili jedinečnou příležitost setkat se s předními odborníky na dané problematiky v Evropě, sdílet příklady dobré praxe a získat nové informace. Dále účastníci ocenili především možnost navázání spolupráce a možnost sdílet informace, které byly často zmiňovány jako klíčové prvky boje proti hybridním hrozbám. Opakovaně zazněla podpora týmu ESVA Stratcom EAST zřízeného v rámci Evropské agentury vnější akce, zejména potřeba jej dále rozvíjet a navyšovat jeho kapacity, a to vzhledem k celoevropskému významu této problematiky.  
Komplexní přístup v boji proti hybridním hrozbám je vzhledem k bezpečnostní situaci aktuálně nejrozvinutější v pobaltských státech, Skandinávii a na Ukrajině, které čelí intenzivní kampani a mají s tímto negativním fenoménem největší zkušenosti. Také státy střední Evropy jasně vyjádřily nutnost začít systematicky řešit obranu proti těmto ohrožením. Úroveň protiopatření se v současné době v jednotlivých státech liší v závislosti na míře ohrožení.

Ocenění Auditu národní bezpečnosti
Česká republika byla opakovaně oceňována jako příklad dobré praxe v oblasti systémového uchopení opatření v boji proti hybridním hrozbám a také byla oceňována realizace Auditu národní bezpečnosti. Opakovaně byla vyjadřována podpora Centru proti terorismu a hybridním hrozbám, které je vnímáno jako jeden z lídrů v této problematice ve střední Evropě. Řada různých států vnímala jeho založení jako inspiraci pro vlastní systémová opatření a projevila zájem o spolupráci.

Čtvrteční část konference zahájili předseda vlády Bohuslav Sobotka a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, kteří ve svých projevech zdůraznili, že Česká republika musí být i nadále v boji proti hybridním hrozbám aktivním hráčem, spolupracovat v rámci mezinárodních struktur a v neposlední řadě klást důraz na vzdělávání občanů v oblasti mediální gramotnosti a kritického myšlení.
Z expertních debat vyplynulo několik hlavních oblastí, ve kterých je třeba realizovat opatření, jedná se především o: posilování celkové odolnosti (resilience) společnosti a státu, zkvalitňování strategické komunikace, podpora nezávislých médií a výzkumu v oblasti konzumace mediálního obsahu. Opakovaně bylo upozorňováno také na potřebu ochrany veřejnoprávních médií a boje proti extremismu.  

V rámci jednotlivých panelů vystoupili např. ředitel NATO Centre of Excellence on Strategic Communications Janis Sarts, ředitel STRATCOM at SHAPE, NATO Mark Laity, ředitel ESVA East STRATCOM Team Giles Portman, viceprezident CEPA Edward Lucas, výkonný koordinátor Global Engagement Centre amerického State Departmentu Daniel Kimmage, investigativní novinářka Jessikka Aro a mnoho dalších zástupců státních institucí, mezinárodních organizací i soukromého a neziskového sektoru.
První dva dny summitu probíhaly jako uzavřená jednání určená pro zástupce státních orgánů, této části se zúčastnilo 140 hostů ze 14 zemí.Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem