Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra vládě navrhne připravit žalobu na platnost směrnice o palných zbraních

Ministr vnitra dnes, 10. dubna 2017, informoval členy vlády o stavu schvalování a dopadech revize směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nabývání a držení palných zbraní. Resort vnitra zásadně nesouhlasí s výslednou podobou směrnice, protože by se v Česku zákaz nově týkal statisíců dosud legálních zbraní. Milan Chovanec proto navrhne vládě podat k Soudnímu dvoru EU žalobu na zneplatnění směrnice. 

Ministr vnitra členy vlády informoval, že přestože Česká republika v průběhu projednávání uplatnila stovky připomínek a alternativních návrhů, díky kterým se znění směrnice podařilo výrazně ovlivnit, s konečnou podobou přesto nelze souhlasit. Přestože lze skutečné dopady kvůli nejednoznačnému znění zatím jen odhadovat, je patrné, že zákazy by se dotkly stovek tisíc zbraní a milionu zásobníků. „Proti směrnici jsme dlouhodobě aktivně vystupovali a hájili náš postoj. Bohužel podoba směrnice přináší výrazně negativní dopady včetně zákazu některých samonabíjecích zbraní nebo nutnost registrace některých dosud volně držených zbraní. Takovýto postoj je vůči slušným držitelům zbraní nesmyslný a větší bezpečnost nám nepřinese. Proto po dohodě s Ministerstvem zahraničí navrhneme podat do srpna 2017 žalobu k Soudnímu dvoru EU na zneplatnění směrnice,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že systém regulace zbraní v Česku je funkční a jeden z nejlepších v EU. Žaloba je podle ministra zcela odůvodněná kvůli rozporu směrnice se zásadou zákazu diskriminace a zásadou proporcionality.  

Směrnice mj. zavádí neodůvodněný a aplikačně problematický zákaz některých samonabíjecích zbraní a zásobníků, nutnost registrace dosud volně držených zbraní s minimálním bezpečnostním rizikem, např. správně znehodnocených zbraní, poplašných a signálních zbraní nebo moderní reprodukce historických zbraní. Směrnice navíc vytváří situaci, která usnadní přechod části samonabíjecích zbraní do nelegální sféry. Zatímco totiž současný majitel zakazovaných zbraní si tuto zbraň bude moci ponechat, po jeho úmrtí se zbraň okamžitě dostane do nelegální sféry. Jako pozitivní naopak ČR vnímá zlepšení výměny informací o příhraničních pohybech zbraní v rámci EU.

Ke konečnému schválení směrnice by mělo dojít 25. dubna, země EU pak budou mít 15 měsíců na její implementaci. To považuje ČR zejména kvůli změně kategorizace zbraní za nerealistické. Základním cílem nově navrhovaného zákona o zbraních proto bude maximální zmírnění negativních dopadů směrnice. Ministerstvo vnitra také informovalo vládu, že kromě úpravy legislativy bude vhodné připravit podmínky pro další možnost zapojení držitelů zbraní do krizových systémů státu, případně vytváření záloh.  

Přehled možných dopadů směrnice naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-moznych-dopadu-revize-evropske-smernice-o-zbranich.aspx

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem