Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poslední krok na cestě k online službám veřejné správy

Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 proběhl v Hradci Králové již dvacátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Zástupci Ministerstva vnitra zde představili výstupy z aktuálně připravovaných projektů i vize dalšího rozvoje elektronizace veřejné správy. 

"Posledním dílkem do skládačky, která se jmenuje online služby veřejné správy, je zajištění možnostiisss2017_125[1].jpg bezpečné elektronické identifikace. Ta bude možná díky novele zákona o občanských průkazech, která umožní nabízet zdarma občanský průkaz s čipem a identifikačním certifikátem jako prostředek k prokazování totožnosti online na nejvyšší úrovni důvěry, a také díky novému zákonu o elektronické identifikaci. Ten vedle evropského nařízení eIDAS stanoví pravidla pro jednotlivé strany, které se účastní procesu elektronické identifikace, a umožní využívání i dalších prostředků identifikace včetně soukromoprávních," uvedl na konferenci náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal a dodal: "Vedle toho připravujeme univerzálně použitelný systém v podobě národní identitní autority, který zprostředkuje ověření totožnosti pro jednotlivé poskytovatele služeb. Každý si tak bude moci vybrat prostředek, kterým se bude prokazovat při komunikaci se všemi službami, a nebude si muset pamatovat desítky přihlašovacích údajů."

Hlavní architekt eGovernmentu Petr Kuchař účastníkům konference demonstroval praktické využití národní identitní autority s použitím různých prostředků pro online identifikaci. "Systém, který ověření identity zajistí, je funkční a aktuálně je spuštěn v testovacím provozu pro služby, které nabízí ePortál České správy sociálního zabezpečení a zdravotnický portál Kraje Vysočina. Všechny úřady, které chtějí nabízet své služby online, se mohou k systému v testovacím provozu připojovat," uvedl Petr Kuchař s tím, že národní identita v budoucnu umožní i využívání online služeb v ostatních zemích Evropské unie.

Maximální jednoduchost a přívětivost

Další vizi rozvoje na poli elektronizace služeb veřejné správy představil ředitel odboru eGovernment Roman Vrba. "Online služby veřejné správy musí odpovídat uživatelským standardům, které nabízí komerční sektor. To znamená maximální jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Proto připravujeme nový portál veřejné správy, kde budou všechny služby pohromadě na jednom místě. K jejich využití pak bude stačit pouze jediné přihlášení jedním zvoleným způsobem," dodal Roman Vrba a upřesnil, že Ministerstvo vnitra chce, aby zde měl uživatel přehled o všech údajích, které jsou o něm vedeny v systémech veřejné správy, aby mohl sledovat stav svých podání, měl přístup ke všem dokumentům, ale třeba i možnost online zaplatit například správní poplatky. Vedle toho ale chce MV rozšiřovat služby kontaktních míst veřejné správy, aby bylo možné vyřídit vše na jednom místě i asistovaným způsobem bez ohledu na věcnou a místní příslušnost. A pokud si někdo nebude vědět rady, bude stačit zavolat na jediné telefonní číslo, kde mu poradí.  Pro toto vše MV připravuje nástroje a platformu, ale klíčové bude zapojení ostatních úřadů s jejich agendami.

Mezi další prezentovaná témata, na kterých se Ministerstvo vnitra zásadní měrou podílí, patřila například kybernetická bezpečnost, eSbírka a eLegislativa, open data, sdílený datový fond veřejné správy a další.

V rámci slavnostního zahájení konference předal náměstek Jaroslav Strouhal Cenu ministra vnitra za rozvoj eGovernmentu, kterou letos získal Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, jenž v rozvoji služeb eGovernmentu patří dlouhodobě mezi nejaktivnější úřady.

Základní vizi dalšího směřování eGovernmentu naleznete na v tomto spotu Ministerstva vnitra

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem