Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zástupci zemí V4 v Praze diskutovali na téma Nové trendy prevence kriminality v zemích Visegrádu

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR a profesním sdružením komor bezpečnostních pracovníků Visegrad V4 Detective´s Cooperation uspořádal 9. února 2017 mezinárodní konferenci na téma „Nové trendy prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“. Cílem setkání více než 50 zástupců z ČR, Maďarska, Polska a Slovenska bylo mj. představení podnětů a dobré praxe efektivních opatření reagujících na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika.  

Účastníci konference se shodli, že mezi prioritami v rámci Visegrádu musí být hledání nových možností, jak by se občané, obce, města i privátní bezpečnostní sektor mohli v rámci prevence kriminality zapojovat do zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku. „V rámci prevence kriminality musíme vytvářet podmínky pro následné aktivity mezi zeměmi V4. Důležité je docílit toho, aby jednotlivé sféry těchto zemí, včetně akademické i privátní, spolu co nejvíce komunikovaly,“ uvedl zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Radek Šubrt. Součástí prevence musí být také důraz na zvyšování zodpovědnosti každého jednotlivce za svou bezpečnost, ochranu svého majetku a za dodržování veřejného pořádku v místě svého působení. Poznatky jednotlivých zemí totiž ukazují, že stále velké množství občanů bezpečnostní zásady a opatření podceňuje.

Z jednotlivých vystoupení zástupců Policie ČR, obecní policie, asistentů prevence kriminality či domovníků – preventistů vyplynula nutnost neustálého nalézání nových přístupů k preventivním aktivitám v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a využívání konkrétních technik zvláště komunikační a vztahové prevence nejen v sociálně vyloučených lokalitách, lokalitách ohrožených sociální vyloučeností, ale i v rámci celého území obcí a měst.

V rámci prezentace obsahu základních pojmů, vztahujících se k bezpečnosti, prevenci kriminality a ochraně měkkých cílů účastníci konference ocenili ukázky vzdělávacích materiálů, např. profesní přípravy asistentů prevence kriminality v podobě myšlenkových map a vzdělávacích pomůcek, o jejichž využití je zájem i v ostatních zemích Visegrádu.

Garamvölgyi László z maďarské delegace ve svém příspěvku na téma „Prevence kriminality v 21. století“ reagoval na změny podob kriminality v posledním desetiletí a definoval konkrétní kroky součinnosti všech subjektů již od základního, nejdůležitějšího článku řetězce prevence – obcí a měst.   

Sławomir Wagner zobecnil priority organizace prevence kriminality v Polsku, kde tak jako i v České republice vzrůstá význam sociálně situační prevence na jednotlivých stupních řízení, nárůst zapojení soukromého sektoru do boje především s majetkovou kriminalitou, a představil novou formu prevence „Národní mapu bezpečnostních hrozeb“.  

Ladislav Igenyes ze Slovenska se vyjádřil k aktuálnímu tématu „Zbraň ako fenomén v neštátnych bezpečnostných subjektoch“, v němž reagoval na využití střelné zbraně soukromými bezpečnostními službami, systém řízení, povolení držení a na nošení zbraní ve smyslu tamního zákona.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

Odkazy do noveho okna

Foto 01.JPG

Foto 01.JPG 

Detailní náhled

Foto 02.JPG

Foto 02.JPG 

Detailní náhled

Foto 03.JPG

Foto 03.JPG 

Detailní náhled

Foto 04.JPG

Foto 04.JPG 

Detailní náhled

Foto 05.JPG

Foto 05.JPG 

Detailní náhled

Foto 06.JPG

Foto 06.JPG 

Detailní náhled

Foto 07.JPG

Foto 07.JPG 

Detailní náhled

Foto 08.JPG

Foto 08.JPG 

Detailní náhled

Foto 09.JPG

Foto 09.JPG 

Detailní náhled

Foto 10.JPG

Foto 10.JPG 

Detailní náhled

Foto 11.JPG

Foto 11.JPG 

Detailní náhled

Foto 12.JPG

Foto 12.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem