Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účast náměstkyně ministra vnitra Mgr. Moniky Pálkové, MPA na mezinárodní konferenci Vienna Future Talks ve Vídni

Dne 23. ledna 2017 se paní náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Pálková, MPA zúčastnila mezinárodní konference Vienna Future Talks - Vize pro integraci: Hodnota hodnot na úrovni ministrů odpovědných za oblast integrace cizinců, která se konala ve Vídni. 

Setkání se účastnili příslušní ministři, příp. jejich náměstci či pověřené osoby těchto států: Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Maďarska, Lucemburska, Norska, Polska, Portugalska a Švýcarska. Další země byly zastoupeny jako pozorovatelé: Chorvatsko, Kanada, Francie, Lichtenštejnsko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Konferenci hostil rakouský ministr pro Evropu, integraci a zahraniční věci pan Sebastian Kurz.

Hlavním cílem vídeňské konference bylo vzájemně si vyměnit názory na důležitost integrace a vzdělávání nově příchozích migrantů o evropských hodnotách. Konference byla rozdělena na dvě části. První část s názvem Hodnoty a integrace uvedl krátkou prezentací Dr. Heinz Fassmann, předseda Rakouské rady expertů pro integraci. Ve své prezentaci Dr. Fassmann shrnul statistické trendy týkající se národností, náboženského vyznání a vzdělání žadatelů o azyl v Rakousku a zdůraznil důležitost seznámení příchozích migrantů s evropskými hodnotami.

Paní náměstkyně Pálková ve svém vystoupení shrnula zkušenost České republiky v integraci cizinců a osob s udělenou mezinárodní ochranou.

 

Odkazy do noveho okna

01-Viden_23-01-2017.jpg

01-Viden_23-01-2017.jpg 

Detailní náhled

02-Viden_23-01-2017.jpg

02-Viden_23-01-2017.jpg 

Detailní náhled

03-Viden_23-01-2017.jpg

03-Viden_23-01-2017.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem