Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Díky Národnímu informačnímu systému IZS jsou záchranáři rychlejší a efektivnější

Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS), jehož realizaci kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad, umožňuje dokonalejší příjem tísňových volání, efektivní vysílání sil a prostředků, a hlavně koordinaci a rychlou komunikaci mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. To vše přispívá ke zvýšení kvality veřejné služby poskytované občanům. 

Přestože se projekt NIS IZS za minulých vlád potýkal s řadou problémů, které ohrožovaly jeho realizaci a způsobily značné zpoždění, podařilo se ho současnému vedení ministerstva úspěšně dokončit a přitom dodržet všechna pravidla pro využití prostředků strukturálních fondů Evropské unie a současně naplnit cíle projektu,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal. Díky tomuto projektu, který zrychlil a zefektivnil komunikaci složek IZS, může být zachráněno více životů a zabráněno větším škodám na majetku.

NKÚ upozornil, že projekt NIS IZS byl několikrát prodlužován, vždy k tomu ale docházelo v souladu s podmínkami dotačního titulu. Vše bylo řádně odůvodněno a schváleno. NKÚ také nezjistil porušení právních předpisů a neoprávněné použití rozpočtových prostředků.
 
Projekt NIS IZS si kladl za cíl i integraci zdravotnických záchranných služeb. Do ostrého provozu byl uveden v prosinci 2015. Projekt přispěl ke zlepšení systémů pro tísňové volání a jejich technologického sjednocení. Systémy tísňového volání u každé složky IZS používají stejný datový model, společné a jednotné číselníky i jednotný geografický informační systém – jednotné mapy a data. Díky tomu došlo k razantnímu zlepšení spolupráce operačních středisek základních složek IZS i v oblasti tísňového volání. Telefonický způsob předávání informací byl nahrazen datovými přenosy s nutností telefonické konzultace jen ve specifických složitých případech. Práce operačních středisek se tak významně zrychlila a zefektivnila.
 
Poslední zdravotnická záchranná služba, která se k systému připojí, bude v letošním roce pražská záchranka.
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations​

vytisknout  e-mailem