Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila mandát pro ministra vnitra na prosincové zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

Aktuální problematika v oblasti migrační a azylové politiky či spolupráce v rámci boje proti terorismu a organizovanému zločinu boudou hlavními body prosincového zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Vláda proto dnes schválila mandát pro ministra vnitra na jednání Rady, které se uskuteční v pátek 9. prosince 2016 v Bruselu. 

Páteční Rada se bude nejprve zabývat aktuálním stavem projednávání návrhu nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu a výstupu. Jeho podstatou je registrace údajů vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států EU. Česká republika podporuje zavedení tohoto systému na všech hraničních přechodech a považuje ho za důležitý stavební kámen ochrany hranic.

Následně proběhne debata ministrů o implementaci přijatých opatření v oblasti migrace. Ministři se budou zabývat mimo jiné aktuálním stavem realizace relokací žadatelů o azyl z Itálie a Řecka v rámci Evropské unie či současnou situací v řeckých a italských hotspotech. Česká republika podporuje nalezení účinných opatření, jež by vedla k celkovému omezení nelegální migrace do Evropské unie, a považuje za nezbytné soustředit se na posílení efektivní ochrany vnějších hranic EU, zlepšení procedur v místech prvního vstupu migrantů a zefektivnění návratové politiky.

Na základě návrhu slovenského předsednictví ministři vnitra projednají návrh konceptu tzv. efektivní solidarity. Cílem je nalezení kompromisu mezi členskými státy v otázce solidarity a sdílení zátěže v oblasti migrace a azylu. Česká republika podporuje snahu nalézt kompromis mezi členskými státy a v souladu se svojí dlouhodobou pozicí usiluje především o to, aby byly prosazeny plnohodnotné alternativy k relokacím a aby výsledný koncept nezavazoval členské státy k žádné z forem povinného přerozdělování migrantů.

V oblasti boje proti terorismu a organizovanému zločinu se ministři budou na základě iniciativy Německa a Francie zabývat problematikou přístupu donucovacích orgánů k elektronické komunikaci využívané teroristickými skupinami a skupinami organizovaného zločinu. Pozornost bude věnována i fenoménu navracejících se zahraničních teroristických bojovníků. Česká republika považuje za naprosto klíčové sdílení informací o bojovnících i dalších osobách zdržujících se v místě bojů. Ministři budou rovněž diskutovat o způsobech účinného zvládání následků po teroristických útocích.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem