Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Premiér a ministr vnitra představili finální text Auditu národní bezpečnosti

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec dnes, 1. prosince 2016, představili kompletní verzi Auditu národní bezpečnosti. Komplexní materiál, který nově definuje bezpečnostní politiku státu v aktuálních bezpečnostních oblastech, ještě do konce roku projedná vláda.  

Vypracování Auditu národní bezpečnosti koordinoval na základě zadání premiéra ministr vnitra. Materiál reaguje na změny bezpečnostních hrozeb ve světě a definuje, jaké oblasti a jak je potřeba posílit, aby došlo k posílení odolnosti státu vůči bezpečnostním hrozbám. Po projednání na vládě začnou práce na akčních plánech s harmonogramem konkrétních opatření.

„Zajištění bezpečnosti a ochrany občanů je klíčovou prioritou vlády, proto jsem před rokem zadal zpracovat Audit národní bezpečnosti. Jeho cílem je zmapovat aktuální stav a úroveň bezpečnostních opatření v naší zemi a také vyhodnotit nové potenciální hrozby a opatření, která je nutné přijmout pro eliminaci těchto hrozeb. 
Jsem velmi rád, že po roční intenzivní práci Ministerstva vnitra máme Audit hotový. Ukazuje se, že bezpečnostní systém v ČR je nastaven dobře, dlouhodobě zpracovávané hrozby jsou podchycené a nevyžadují dramatické změny.
Zároveň Audit odhalil nové moderní hrozby v kyberprostoru či hybridní hrozby. Jejich zvládnutí vyžaduje intenzivnější koordinaci složek bezpečnostního systému i dalších státních orgánů, včetně lepší komunikace s veřejností. Aplikace jednotlivých opatření bude nyní jedním z důležitých úkolů Ministerstva vnitra v dalších měsících,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Práci týmu, který se na Auditu podílel, ocenil také ministr vnitra. „Poprvé v ČR vznikl bezpečnostní materiál takového záběru, což dokazuje, že bezpečnost je pro nás absolutní prioritou. Na materiálu se od ledna 2016 podílelo 10 odborných týmů a přes 120 expertů ze státní správy i akademického prostření v ČR i zahraničí. V bezpečnostní komunitě panuje s materiálem shoda, proto už dnes 15 až 20 % doporučení Auditu implementujeme do praxe. Jde např. o boj s hybridními hrozbami, ochranu měkkých cílů nebo školení úředníků,“dodal ministr vnitra Milan Chovanec.

Staré vs. nové hrozby
Audit ukázal, že náš bezpečnostní systém je dobře připraven na tzv. tradiční hrozby. Stát dokáže bojovat s kriminalitou, naše azylová a migrační politika je nastavena dobře a zvládáme otázky spojené s migrací, i když vždy je prostor pro zpřesňování legislativy i nelegislativních opatření. Audit nicméně potvrdil, že tzv. moderní hrozby vyžadují mnohem zásadnější pozornost, než tomu bylo v minulosti, mj. i z toho důvodu, že hrozba terorismu se přiblížila na dohled od hranic. Proto zintenzivňujeme také monitoring, cvičení i spolupráci se zahraničím a považujeme za zodpovědné zapojit do příprav také veřejnost, která by měla být připravená na možné, byť třeba teoretické scénáře. Komplexněji musíme také řešit oblast tzv. hybridních hrozeb a s nimi spojených dezinformačních útoků.

Tiskové konference se zúčastnil i předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost Roman Váňa, který závěry Auditu podpořil s tím, že je dobře, pokud vláda takto systematicky oblast bezpečnosti řeší.

Stručné shrnutí Auditu národní bezpečnosti naleznete v příloze, kompletní text Auditu na
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/audit-narodni-bezpecnosti-151410/.

Příklady opatření na základě doporučení kapitol Auditu v gesci MV:
Terorismus:

  • Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila telefonní HOTLINE k měkkým cílům. V této souvislosti v březnu 2017 vládě předložíme novou Koncepci na ochranu měkkých cílů, jejíž součástí bude kromě metodické a organizační pomoci i pomoc finanční ke zvýšení odolnosti proti útokům (pozn.: částka ještě není definitivní).
  • NCOZ i BIS analyzují jakékoliv známky radikalizace nejen muslimské komunity v kyberprostoru. Stát musí dokázat zasáhnout co nejdříve.


Působení cizí moci

  • Ve spolupráci se zpravodajskými službami a NBÚ připravujeme pilotní projekt školení exponovaných osob v rámci státní správy, které mohou být potenciálně předmětem zájmu cizí moci.
  • Vrcholí přípravy na spuštění činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, funguje twitterový profil Centra.


Přírodní a antropogenní hrozby

  • K problematice sucha vznikla pracovní skupina expertů, jejímž cílem je v rámci tzv. „velké“ novely vodního zákona jednoznačně legislativně zakotvit opatření nutná k prevenci a zmírnění následků sucha.


Organizovaný zločin

  • Prvořadým cílem je stabilizovat personálně orgány, které nejzávažnější formy zločinu řeší, proto došlo ke zvýšení platů všem příslušníkům NCOZ.
  • Na základě zjištění Auditu bude chtít MV posílit týmy vyšetřující závažnou hospodářskou kriminalitu, neboť tato trestná činnost způsobuje státu nejvyšší finanční škody.


Migrace

  • V oblasti migrace došlo k posílení spolupráce zemí V4 – minulý měsíc např. státy podepsaly společnou deklaraci, která ustavuje podrobnější mezistátní výměnu informací.Další postup v rámci Auditu

Prosinec

Projednání vládou

Leden

Zahájení prací na akčním plánu Auditu

Březen

Akční plán v režimu „V“ projedná Bezpečnostní rada státu

Duben

Akční plán v režimu „V“ projedná vládaLucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

Odkazy do noveho okna

Foto 01.JPG

Foto 01.JPG 

Detailní náhled

Foto 02.JPG

Foto 02.JPG 

Detailní náhled

Foto 03.JPG

Foto 03.JPG 

Detailní náhled

Foto 04.JPG

Foto 04.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem