Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Quo Vadis, vzdělávání ve veřejné správě?

Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace Ministerstva vnitra, pořádal ve svém vzdělávacím středisku v Benešově ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 mezinárodní vědeckou konferenci s názvem "Quo Vadis, vzdělávání ve veřejné správě?". 

Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního a  zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení Monika Pálková, která také konferenci zahájila. Ve svém úvodním příspěvku vyzdvihla úlohu vzdělávání při budování kvalitní veřejné správy a nutnosti přizpůsobovat se změnám: "Na měnící se svět i na měnící se míru bezpečnosti v něm, tedy musíme reagovat i změnou systému vzdělávání, jeho obsahu, metod, forem, didaktiky a náplně. Vzdělání tedy v širokém slova smyslu chápu jako neustále živý a možná i mírně neklidný organismus".

V úvodním bloku slavnostního zahájení vystoupili dále například náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých Jana Brabcová nebo předseda Svazu tajemníků městských a obecních úřadů Jaromír Zajíček.

Na odpoledním společném jednání zaznělo šest klíčových příspěvků zaměřených na moderní trendy ve vzdělávání dospělých, vzdělávání ve služebních a správních úřadech a vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů.

Druhý den byla konference rozdělena do tematických sekcí Vzdělávání ve veřejné správě, Vzdělávání manažerů a Vzdělávání v oblasti vnitřní bezpečnosti. V jednotlivých sekcích byl vytvořen dostatečný prostor pro diskusi, vzájemné sdílení zkušeností a hledání odpovědí na otázku položenou v názvu konference.

Odkazy do noveho okna

f_01.jpg

f_01.jpg 

Detailní náhled

f_03 - náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký.jpg

f_03 - náměstek ministra vnitra pro stát... 

Detailní náhled

f_02 - náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková.jpg

f_02 - náměstkyně ministra vnitra Monika... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem