Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlavní architekt eGovernmentu posoudil projekty za 14 miliard Kč

Od letošního roku se poprvé v historii IT systémy pro celou státní správu budují a rozvíjejí koordinovaně a na společných principech. Ministr vnitra 7. listopadu 2016 informoval vládu, že resort vnitra za prvních devět měsíců letošního roku posoudil 71 záměrů na vybudování IT projektů v celkové hodnotě 13,8 mld. Kč.  

Ministerstvo vnitra, konkrétně odbor hlavního architekta eGovernmentu posuzuje všechny IT projekty s hodnotou přes 6 mil. Kč., přitom klade důraz na to, aby každý nový státní IT systém byl budován co nejefektivněji. V praxi to znamená maximální využití toho, co již bylo jednou z veřejných prostředků pořízeno, ať jde o infrastrukturu, data nebo služby, které jsou společné téměř pro každý systém, např. identitní prostor pro uživatele. „Mezi nejčastější problémy předkládaných projektů patřilo nesprávné využití centrálně sdílených systémů veřejné správy, opomíjení principů otevřených dat a nedostatečné předcházení závislosti na jednom dodavateli. S předkladateli záměrů systemeticky pracujeme a pomáháme jim upravit parametry projektů tak, aby byly v souladu s architektonickými principy eGovernmentu. I proto byly z celkového počtu 71 projektů úplně zamítnuty pouze dva,“ hodnotí první zkušenosti s koordinací státního IT náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal.

První z neschválených projektů  nebyl v souladu s výzvou na financování z evropských fondů. Druhý byl záměr na vybudování digitální spisovny České správy sociálního zabezpečení za 20 milionů Kč, kde byla zjištěna duplicita s již dříve schváleným projektem Ministerstva práce a sociálních věcí na resortní spisovou službu.

Odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra na základě usnesení vlády posuzuje všechny ICT projekty, jejichž hodnota převyšuje 6 milionů korun ročně. Obdobný princip je běžný v řadě zemí. Například ve Velké Británii působí pod tamním úřadem vlády útvar Government Digital Services, který díky koordinaci IT projektů ušetřil státu za 4 roky 391 mil. liber, tedy cca 11 miliard Kč.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem