Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu získal tým Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Ve středu 2. listopadu 2016 předala náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Pálková, MPA na Masarykově univerzitě v Brně Cenu za mimořádné výsledky dosažené v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2016 výzkumnému týmu Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity za přítomnosti reprezentace Masarykovy univerzity a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, zástupců Ministerstva vnitra, zástupce Národního bezpečnostního úřadu a dalších hostů.  

Cenu ministra vnitra získal řešitelský tým Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity ve složení doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. – vedoucí řešitelského týmu, Mgr. Karolína Burská, Mgr. Ing. Jakub Čegan, RNDr. Tomáš Jirsík, Ing. Lucie Klimentová, Bc. Ivo Nutár, RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., Tomáš Plesník, RNDr. Michal Procházka, Ph.D., RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., Mgr. Dalibor Toth, RNDr. Daniel Tovarňák, RNDr. Petr Velan, RNDr. Martin Vizváry, RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., Bc. Vadim Yanovskyy za výsledky, dosažené v rámci řešení výzkumného projektu s názvem „Kybernetický polygon“.

Projekt Kybernetický polygon (KYPO) se zabývá výzkumem, vývojem a sestavením unikátního prostředí pro analýzu hrozeb ohrožujících bezpečnost kritických informačních infrastruktur a pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti těmto útokům. Prostředí Kybernetického polygonu umožňuje simulovat průběh útoků a obrany v bezpečném uzavřeném prostředí bez rizika dopadů na reálnou vnější infrastrukturu České republiky. 

V prostředí lze vytvářet různorodé scénáře, které mohou obsahovat rozsáhlé počítačové sítě, v nich běžící služby a aplikace. Díky tomu je možné zkoumat podrobně vznik, šíření a dopady aktuálních kybernetických hrozeb. Prostředí KYPO je možné dále efektivně využít k realizaci interaktivních školení a cvičení členů bezpečnostních týmů, která jsou součástí příprav na neustále se zvyšující rizika hrozeb v kybernetickém prostoru. Typickými aktivitami jsou realizace základních bezpečnostních školení, školení administrátorů, školení ve forenzním zkoumání napadených strojů. Dále je zde možné realizovat rozsáhlá bezpečnostní cvičení, kde proti sobě soupeří, nebo naopak spolupracuje několik týmů uživatelů.

Projekt Kybernetický polygon (VG20132015103) byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010–2015.

Odkazy do noveho okna

f_01.jpg

f_01.jpg 

Detailní náhled

f_02 Monika Pálková, náměstkyně ministra vnitra.jpg

f_02 Monika Pálková, náměstkyně ministra... 

Detailní náhled

f_03 Prorektor Masarykovy univerzity Michal Bulant.jpg

f_03 Prorektor Masarykovy univerzity Mic... 

Detailní náhled

f_04 Vedouci řešitelského týmu Pavel Čeleda.jpg

f_04 Vedouci řešitelského týmu Pavel Čel... 

Detailní náhled

f_05 Ředitel ÚVT Masarykovy univerzity Luděk Matyska.jpg

f_05 Ředitel ÚVT Masarykovy univerzity L... 

Detailní náhled

f_06.jpg

f_06.jpg 

Detailní náhled

f_07.jpg

f_07.jpg 

Detailní náhled

f_08.jpg

f_08.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem