Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Praze se koná mezinárodní konference „20 let prevence kriminality v ČR“

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla v Praze zahájena dvoudenní mezinárodní vědecká konference „20 let prevence kriminality v ČR“. Pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance ji pořádá odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Praha. 

Konference se účastní zástupci státní správy, samosprávy, bezpečnostních složek, akademické sféry, vědy a výzkumu či neziskových organizací zabývajících se prevencí kriminality.

„Jsem velice potěšena, že toto odborné setkání spolupořádá Vyšší policejní škola a Střední policejní škola v Praze, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo vnitra, zahájila konferenci náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení Monika Pálková.Prevence kriminality je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, který tato škola zabezpečuje na sekundární a terciární úrovni a též formou celoživotního vzdělávání odborníků, zabývajících se bezpečnostní problematikou. Kriminalita bezesporu patří mezi hlavní problémy současného světa a týká se nějakým způsobem každého z nás. Abychom negativní jevy ve společnosti mohli efektivně řešit, musíme je poznat, analyzovat, potlačit a snažit se jim předejít formou důsledné prevence,doplnila Monika Pálková.

V úvodním plénu bývalá ředitelka odboru prevence kriminality MV Jitka Gjuričová připomněla vývoj prevence kriminality v ČR v posledních 20 letech a vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Michal Barbořík prezentoval Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020. Zahraniční hosté pak informovali o vývoji a konstituování prevence kriminality ve svých zemích.

Během obou konferenčních dnů v rámci sedmi odborných sekcí a 60 příspěvků projednávají odborníci například témata:
Vývoj prevence kriminality
Vzdělávání v oblasti kriminality na municipální úrovni
Ochrana místních záležitostí veřejného pořádku
Prevence jako nástroj snižování následků dopravních nehod
Systém krizové intervence PČR
Policie a mapy kriminality
Psychosociální profil pedofilní osoby
Policejní prevence ve vztahu k látkovým a nelátkovým závislostem
Dobrovolnictví v práci s odsouzenými jako forma prevence kriminality
Terciární prevence kriminality z pohledu adiktologa vězeňské služby – léčba, ochranná léčba a resocializace
Gender a násilí na internetu
Neziskový sektor jako významný partner při realizaci projektů sociální prevence
Prevence před týráním a pohlavním zneužíváním, zneužíváním v rodině
Ozbrojený útočník ve školním prostředí, AMOK 
Komplexní součinnostní program a Systém včasné intervence
Možnosti prevence v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku
Prevence kriminality a její význam v systému vzdělávání


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

 

20 let prevence kriminality.jpg

 

Odkazy do noveho okna

IMG_8574.JPG

IMG_8574.JPG 

Detailní náhled

IMG_8542.JPG

IMG_8542.JPG 

Detailní náhled

IMG_8518.JPG

IMG_8518.JPG 

Detailní náhled

IMG_8501.JPG

IMG_8501.JPG 

Detailní náhled

IMG_8385.JPG

IMG_8385.JPG 

Detailní náhled

IMG_8327.JPG

IMG_8327.JPG 

Detailní náhled

IMG_8304.JPG

IMG_8304.JPG 

Detailní náhled

IMG_8298.JPG

IMG_8298.JPG 

Detailní náhled

IMG_8280.JPG

IMG_8280.JPG 

Detailní náhled

IMG_8270.JPG

IMG_8270.JPG 

Detailní náhled

IMG_8239.JPG

IMG_8239.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem