Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V registru smluv už je zveřejněno 100 tisíc smluv v hodnotě 580 mld. Kč

Od 1. července 2016 má naprostá většina veřejnoprávních subjektů povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Během necelých čtyř měsíců tak 3296 úřadů a dalších subjektů zveřejnilo celkem 100 tisíc smluv v celkové hodnotě 580 mld. Kč.  

Přijetí zákona a zavedení registru smluv je největším krokem k zprůhlednění veřejných institucí a umožnění veřejné kontroly od vzniku zákona o svobodném přístupu k informacím. Povinnost zveřejňovat smlouvy mají všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky a právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samospráva.  „Smlouvy musí instituce zveřejňovat ve strojově čitelném formátu spolu s povinnými metadaty, což umožní datovou analýzu s výstupy, které mohou výrazně přispět efektivnějšímu fungování veřejných institucí,“ upozorňuje náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal s tím, že pomyslná první příčka v žebříčku transparentnosti v počtu zveřejněných smluv patři České poště s téměř pěti tisíci zveřejněných smluv. Následuje Kraj Vysočina a Fakultní nemocnice Brno.  Z ministerstev bylo nejaktivnější Ministerstvo obrany s téměř třemi tisíci smluv, následované ministerstvy vnitra, zemědělství a financí.

Jak smlouvy správně publikovat?
Praxe ve způsobu zveřejňování smluv za čtyři měsíce fungování ukazuje, že kvalita, ve které subjekty smlouvy zveřejňují, se postupně zvyšuje. Zatímco zpočátku četnost chyb při uveřejňování smluv dosahovala téměř 20 %, časem významně poklesla. Smlouvy je nutné publikovat výhradně prostřednictvím datových schránek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Obavy z velikosti zasílaných souborů, kvůli kterým se rozšiřovala kapacita datových zpráv na 20 MB, se ukázaly jako neopodstatněné. Průměrná velikost jedné datové zprávy je 1,5 MB.
Stále však přetrvávají nejasnosti související s anonymizací osobních údajů a s pochopením toho, co znamená otevřený strojově čitelný formát smluv. Podle zákona však Ministerstvo vnitra není v roli odborného garanta problematiky ani orgánem dohledu. Výtky ke kvalitě zveřejňovaných informací je tak nutné směrovat přímo k subjektům, které smlouvy uveřejňují.

Registr smluv je dostupný na adrese https://smlouvy.gov.cz/ Průběžně aktualizovaná metodika a všechny související informace jsou dostupné na www.mvcr.cz/registrsmluv 

TOP 10 – deset nejvíce publikujících subjektů za období 1. 7. – 21. 10. 2016

Název subjektu

Počet publikovaných smluv

 

Česká pošta

4868

 

Kraj Vysočina

3526

 

Fakultní nemocnice Brno

2519

 

Ministerstvo obrany

2132

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové

2063

 

Státní pozemkový úřad

1827

 

Fakultní nemocnice Olomouc

1748

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka

1538

 Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 
 

vytisknout  e-mailem