Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní archiv vystavuje originální dokumenty z doby Karla IV.

Národní archiv se připojil k oslavám 700. výročí narození Karla IV. výstavou s názvem „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“. Od 28. 10. 2016 do 31. 10. 2016 si veřejnost zdarma prohlédne originální listiny z doby Karla IV. Většina z vystavených dokumentů dosud nebyla veřejnosti nikdy představena. 

Při dnešní vernisáži připomněl výjimečnost a cennost archiválií náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend Petr Mlsna: „Výstava je komorní, ale velmi důležitá s ohledem na dokumenty, které pochází z produkce doby Karla IV. Jsou to listiny, které podtrhují význam Karla IV. jako státníka upevňujícího vliv římského krále a pochopitelně i upevňující vliv českých králů. Výjimečná je především listina z 1. září 1347, která uděluje právo pražským arcibiskupům korunovat českého krále a prakticky potvrzuje suverenitu zemí České koruny. Návazně na to, 2. září 1347, se nechal Karel IV. korunovat pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na českého krále.

Návštěvníci výstavy mají jedinečnou možnost prohlédnout si v originálech širší výběr z nejzávažnějších státoprávních listin Karla IV., zajišťujících postavení českého státu v Evropě, zvláště pak ve vztahu ke Svaté říši římské. Vystaveny jsou klíčové dokumenty státnické, politické i diplomatické činnosti Karla IV. jako českého a římského krále a od roku 1355 římského císaře.
 
Eskorta Policie ČR přivezla již včera do Národního archivu na Chodovci nejcennější archiválie – Karlovu listinu z 1. září 1347 se zlatou pečetí, jíž uděluje pražským arcibiskupům právo pomazat a korunovat české krále, další listinu ze 7. dubna 1348, v níž Karel potvrzuje privilegia udělená českým králům římskými králi a císaři, a také listinu z 9. října 1355, opět se zlatou pečetí, jíž vtělil slezská vévodství, Budyšínsko a Zhořelecko k českému státu – České koruně. Vystaveny jsou i Karlovy smlouvy s francouzským, polským a uherským králem, s rakouskými a bavorskými vévody, k vidění je i listina se soupisem pokladu Svaté říše římské (s relikviemi Kristova utrpení a říšskými korunovačními klenoty), předaného Karlovi IV. dne 12. 3. 1350.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

Odkazy do noveho okna

20161026_095412.jpg

20161026_095412.jpg 

Detailní náhled

20161026_095846.jpg

20161026_095846.jpg 

Detailní náhled

20161026_100916.jpg

20161026_100916.jpg 

Detailní náhled

20161026_101104.jpg

20161026_101104.jpg 

Detailní náhled

20161027_161200.jpg

20161027_161200.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem