Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra požaduje navýšení rozpočtu na rok 2017

Kvůli nutnosti dalších investic požaduje Ministerstvo vnitra navýšení rozpočtu minimálně o 1100 milionů korun. Peníze mají být určeny zejména pro policii a hasiče na zajištění protiteroristických opatření. 

V souvislosti s vývojem bezpečnostní situace a bezpečnostních rizik je nutná zásadní modernizace výzbroje a dalšího speciálního vybavení útvarů Policie ČR. Rozpočet je tak třeba posílit o 600 milionů korun. Peníze by měly být využity na výzbroj, speciální techniku a ICT, ochranné prostředky a služební vozidla. "Fakt, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, chceme udržet i nadále. To bez investic nepůjde.Každá koruna vynaložená do bezpečnostní oblasti je vynaložená rozumně," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Kromě teroristických útoků vedených konvenčními prostředky mohou teroristé zneužít chemické, biologické, radiologické nebo nukleární látky, proto je nezbytné zajistit odpovídající technické vybavení včetně osobních ochranných prostředků i HZS ČR. V souvislosti s tím navrhujeme navýšení rozpočtu o 150 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že investice do objektů ministerstva a policie byly v minulosti silně podfinancovány, navrhujeme navýšit kapitolu na rekonstrukci těchto objektů o 350 milionů korun.

POSÍLENÍ ROZPOČTU MINISTERSTVA VNITRA ČR V ROCE 2017 V OBLASTI INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ
Příjemce Účel Výdaje v mil. Kč

 

 

Policie ČR

Opatření v souvislosti s hrozbou terorismu 600
z toho:  
     Výzbrojní majetek 160
     Ochranné prostředky 18
     Speciální technika a ICT 216
     Služební dopravní prostředky 206
Policie ČR Rekonstrukce nemovitého majetku (OPŽP) 200
HZS ČR Opatření v souvislosti s hrozbou terorismu 150
MV ČR Rekonstrukce nemovitého majetku 150
CELKEM 1 100

Vývoj investic 2008-2017

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

 

Odkazy do noveho okna

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem