Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy

Sčítání hlasů po ukončení hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky zahájí okrskové volební komise v sobotu 8. října 2016 ve 14.00 hodin. Sčítání hlasů po ukončení hlasování v případném druhém kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky zahájí okrskové volební komise v sobotu 15. října 2016 ve 14.00 hodin. 

Pořizování záznamu při sčítání hlasů
Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů, a to v termínu do 30. září 2016.

Žádost o povolení pro pořízení záznamu při sčítání hlasů lze Státní volební komisi podat písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. cestou datové schránky.

 

Kontakty:

Ministerstvo vnitra

sekretariát Státní volební komise

nám. Hrdinů 1634/4

140 21 Praha 4

Elektronická podatelna: volby@mvcr.cz

ID datové schránky: 6bnaawp

 

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá
  • název a adresu redakce, popř. faxové či telefonní spojení
  • z žádosti by mělo být patrné, zda má být povolení vydáno pro pořízení záznamu pouze pro volby do zastupitelstev krajů a prvního kola voleb do Senátu nebo i pro případné druhé kolo voleb do Senátu.


Vydané povolení opravňuje jeho držitele pouze k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. V žádném případě se nejedná o dohled nad sčítáním, a není tedy možné, aby jeho držitel jakýmkoliv způsobem zasahoval do činnosti okrskové volební komise v průběhu sčítání hlasů.

Pořizování záznamu v průběhu hlasování
Přítomnost zástupců médií a dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon žádným způsobem neomezuje. Zájem o pořízení záznamu průběhu hlasování doporučujeme projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který podle volebního zákona odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.
 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem