Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poziční zpráva pro poslance PS PČR

k žadatelům čínské státní příslušnosti o mezinárodní ochranu v ČR 

Počet žadatelů čínské státní příslušnosti o mezinárodní ochranu v ČR

 • Aktuálně probíhá se všemi žadateli o mezinárodní ochranu správní řízení podle zákona o azylu, toto řízení je ze zákona neveřejné, tudíž nelze sdělovat k jednotlivým případům jakékoliv podrobnější informace.
 • Ministerstvo vnitra eviduje žadatele o mezinárodní ochranu z Číny již několik let. ČR vždy stála mimo hlavní proud čínské ilegální migrace a potažmo jejich azylových žádostí.
 • Počet žadatelů o mezinárodní ochranu z Číny byl v uplynulých letech 2010-2014 stabilně nízký.
 • V roce 2015 zaujali žadatelé z Číny 7. místo v žebříčku počtu podaných žádostí dle státních příslušností (40 žádostí).
 • Celkem bylo v roce 2016 (k 31.8.2016) podaných žádostí o mezinárodní ochranu 66.
 • Dosavadní úspěšnost čínských žadatelů o mezinárodní ochranu byla dlouhodobě velice nízká.
 • V roce 2015 byla všechna ministerstvem vnitra vydaná rozhodnutí negativní.

Žadatelé o mezinárodní ochranu z Číny jsou i ve statistikách ostatních zemí EU.

 • Největší počty žadatelů (stovky měsíčně) má Francie.
 • Podíl úspěšných žádostí byl v zemích EU velmi různý, v průměru cca 30 % pozitivních rozhodnutí (z mnoha zemí nicméně nejsou údaje k dispozici).

V souvislosti s žádostmi v současné době probíhá sběr informací o zemi původu se zaměřením na konkrétní případy s cílem zjistit maximum informací použitelných pro procesní řízení.

 • Se všemi osobami jsou prováděny standardní azylové pohovory, počet pohovorů závisí na konkrétních případech a dokládání ze strany žadatele o mezinárodní ochranu.
 • Správní řízení podle zákona o azylu probíhá individuálně. Na udělení mezinárodní ochrany mají vliv pouze okolnosti, které stanoví zákon a mezinárodní smlouva.
 • Standardní řízení má lhůtu 6 měsíců, v komplikovaných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 9, respektive 12 měsíců v nejvíce složitých případech. Prodloužení lhůty slouží k zjištění všech relevantních okolností, aby mohlo být rozhodnuto podle zákona. Zejména v případě, kdy žadatel není schopen doložit svou výpověď je nutné rozsáhlé zjišťování stavu. Tyto případy lze označit za komplikované s ohledem na sběr informací, tudíž je nutné v souladu se zákonem řízení prodloužit.

 

žádosti o MO Čína v ČR

rok

počet žádostí o azyl

z toho opakovaných

2010

8

2

2011

7

4

2012

7

4

2013

8

3

2014

9

2

2015

40

4

2016

66

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o MO žadatelů z Číny

kladné rozhodnutí

záporné rozhodnutí

rozhodnutí celkem

1

6

7

0

7

7

0

8

8

0

9

9

7

8

15

0

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žádosti o MO Čína v ČR

 

2015

2016

měsíc

nové

opakované

nové

opakované

leden

2

2

3

1

únor

0

0

25

1

březen

1

1

12

0

duben

1

0

6

0

květen

1

1

14

0

červen

0

0

4

0

červenec

1

0

 0

 0

srpen

1

0

 2

 0

září

10

0

 

 

říjen

9

0

 

 

listopad

4

0

 

 

prosinec

10

0

 

 

celkem

40

4

66

2

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem