Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila legislativní návrhy v oblasti vnitřní bezpečnosti

Na dnešním zasedání schválila vláda legislativní návrhy v oblasti vnitřní bezpečnosti zahrnující uchovávání údajů z telekomunikačního provozu, udílení mezinárodní ochrany či rušení pobytu cizinců. 

Současné bezpečnostní hrozby se týkají i České republiky. Je proto nezbytné na tyto hrozby adekvátně reagovat také v oblasti právních předpisů a dát státním orgánům dostatečné nástroje.
 
Z tohoto důvodu vláda navrhuje v zákoně o azylu ustavit rychlý mechanismus prvotního „filtru“ podávaných žádostí o mezinárodní ochranu za užití stávajících mantinelů unijního práva. Jednalo by se o zrychlené řízení, během kterého by žadatel byl omezen na osobní svobodě buď v provizorním centru na vnitřní schengenské hranici, nebo v jiném dostupném uzavřeném zařízení (nikoli ve věznici). V případě rušení pobytu cizinců vláda navrhuje zákonem výslovně preferovat řízení o správním vyhoštění cizince, a to stanovením, že se v tomto případě přeruší řízení o pobytovém oprávnění a zahájí se řízení o správním vyhoštění cizince. V oblasti telekomunikačního provozu je třeba, aby poskytovatelé některých služeb, které jsou svou povahou funkčně blízké službám elektronických komunikací, měli povinnosti obdobné jako podnikatelé podle zákona o elektronických komunikacích. Je také třeba zabývat se efektivitou trestněprávních nástrojů v souvislosti s postihem soudobých hrozeb.
 
Vláda též souhlasila s tím, že Ministerstvo vnitra v rámci koncepce ochrany měkkých cílů analyzuje stávající oprávnění policie v souvislosti s hromadnými akcemi, ať už se jedná o kulturní, sportovní či jiné obdobné společenské události nebo shromáždění. V případě potřeby je možné navrhnout novelizaci příslušných právních předpisů, zejména zákona o policii.
 
Jednotlivé závěry a doporučení odrážejí z dlouhodobého vyhodnocování hrozeb na poli boje proti terorismu, zejména pak vychází ze Strategie České republiky pro boj proti terorismu.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem