Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů přispěje ke stabilizaci a zatraktivnění služby v bezpečnostních sborech

Na základě závazku uvedeného v koaliční smlouvě připravilo Ministerstvo vnitra novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh zaslalo 1. srpna 2016 do meziresortního připomínkového řízení.  

Novela by měla přispět ke stabilizaci a zatraktivnění služby v bezpečnostních sborech, a tedy i k nárůstu počtu uchazečů o přijetí do služby. „Je třeba zdůraznit, že novela se nijak nedotkne výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Jejím hlavním cílem je provedení změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétně novela navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů – za tuto přesčasovou službu tak bude poskytováno náhradní volno, popřípadě bude proplácena.

Kromě této stěžejní úpravy navrhuje novela také provést některé další dílčí změny zákona, které reagují na současnou aplikační praxi: jde například o zrychlený služební postup též u středoškolsky vzdělaných příslušníků, kteří se osvědčili, dále o zavedení institutu zkušební doby a možnost poskytnout příslušníkům bezpečnostních sborů náborový příspěvek.

Na tvorbě návrhu se podílela odborná pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva vnitra, všech bezpečnostních sborů (tj. Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace) a odborových organizací, která se na svých dvou jednáních principiálně shodla na věcném rozsahu novely.

Návrhem se na svém jednání 7. července 2016 zabývala také koaliční rada, která definitivně schválila věcný rozsah novelizace zákona a určila zástupce z každé vládní strany, se kterými byl návrh projednán. V rámci nyní probíhajícího meziresortního připomínkového řízení mají připomínková místa možnost se k návrhu novely vyjádřit do 29. srpna 2016.Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem