Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komentář MV ke kontrole NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad dnes v tiskové zprávě informoval, že jeho kontrola odhalila v účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2014 nesprávnosti v hodnotě přes 4,9 mld. Kč. Ministerstvo vnitra uvádí, že rezortu za sledované období žádné finanční prostředky nechybí. Přesto některá dílčí pochybení uznáváme a již jsme přijali opatření, aby se tento typ formálních nedopatření v budoucnu neopakoval.  

NKÚ Ministerstvu vnitra vytýká vykazování dlouhodobého majetku, nároku na vykazování spotřební daně a vykazování budoucích, tzv. podmíněných dlouhodobých závazků z uzavřených smluv. Právě ve vykazování budoucích závazku vidí NKÚ nevětší nedostatek v hodnotě 4,8 mld. Kč. „V roce 2014 skutečně nebyl údaj ze dvou smluv kvůli komunikační chybě uvnitř rezortu vykázán. Šlo o formální nedostatek technického charakteru, neznamená to, že by tyto finance rezorty chyběly. Zavedli jsme však opatření, aby se problémy s komunikací neopakovaly, a potřebné informace o smlouvách předáme Ministerstvu financí náhradním způsobem,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů Jiří Zmatlík.

Pokud jde o vykazování dlouhodobého majetku, uvádíme, že účetní postup, na který NKÚ upozorňuje, MV projednalo s Ministerstvem financí. To účetní pořizování majetku tzv. přes sklad písemně schválilo. NKÚ rezortu vnitra také vytýká vykazování nároku na vrácení spotřební daně z lehkých topných olejů, kde dle NKÚ mělo MV účtovat o nároku na spotřební daň předtím, než nárok ze zákona vznikl. MV již okamžik účtování posunulo a uvedlo jej do souladu s odborným výkladem NKÚ.

MV učinilo organizační a metodická opatření, aby se zjištěné formální chyby napravily a minimalizovalo se riziko jejich opakování. „Účetní legislativa nicméně není v některých případech dostatečně jednoznačná a neposkytuje účetním jednotkám, které se jí mají řídit, dostatečnou míru právní jistoty. Chceme proto o této skutečnosti komunikovat při realizaci probíhající reformy účetnictví státu s Ministerstvem financí,“ upozornil náměstek Zmatlík.
 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem