Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitro zajistilo spuštění registru smluv od začátku července, očekává se v něm každý den až 15 000 nových smluv

Resort zvolil unikátní způsob vybudování informačního systému - levněji a rychleji než obdobné varianty. 

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek, a další instituce mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat. Vše bude přístupné na  https://smlouvy.gov.cz.

Ministerstvo vnitra dostalo za úkol registr smluv vybudovat. Je i jeho správcem a provozovatelem. Naši experti zvládli postavit celý systém za necelého půl roku od chvíle, kdy o jeho vzniku rozhodli poslanci. To je velmi dobrý výkon. Navíc právě informační systém registr smluv je jednou z prvních služeb poskytovaných v rámci CMS 2.0, tedy modernizovaného centrálního místa služeb – to je také dobrá zpráva,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal.

Očekává se, že všechny subjekty, které mají tuto povinnost, dohromady do systému nahrají denně přibližně 15 000 smluv. Zvolili jsme velmi efektivní, kvalitní a levné řešení. Zaprvé celý systém je postavený na tzv. opensource, tím jsme výrazně ušetřili. A zadruhé jsme využili dvou stávajících krajských datových center – jednoho v Plzni, druhého na Vysočině, která byla vybudována s podporou ze strukturálních fondů,“ vysvětluje Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Registr smluv začal podle předpokladů plnit svoji roli. Prvním subjektem, který zveřejnil smlouvu, byl Liberecký kraj, který podle údajů z registru, publikoval v 1:17 minut ráno dokument o "rozšíření jádra IS Ginis o funkcionalitu zveřejňování smluv".  Do 10:00 ráno bylo na smlouvy.gov.cz zveřejněno celkem 30 smluv. Z tohoto počtu nejvíc dokumentů zatím zveřejnilo Ministerstvo obrany. 

Smlouvy bude nutné publikovat výhradně prostřednictvím datových schránek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Po uveřejnění smlouvy v registru smluv odešle správce potvrzení zpět do datové schránky odesílatele i všech smluvních stran. Zároveň bude potvrzení odesláno volitelně i e-mailem na adresu, kterou zveřejňující subjekt uvedl. (Ustanovení zákona, podle kterých bude smlouva nabývat účinnosti nejdříve dnem uveřejnění a podle kterých bude neuveřejněná smlouva zrušena, budou účinná až od 1. 7. 2017.) Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv neodpovídá za správnost a úplnost zveřejněných smluv a souvisejících metadat. Smlouvy se musí uveřejňovat v některém z otevřených formátů – tedy například .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt.

Veškeré návody a rady k novému registru smluv jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

 

vytisknout  e-mailem