Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná konzultace Evropské komise k návrhu rámce pro sdílení a opětovné využití ICT řešení ve veřejné správě

Do 29. června 2016 trvá veřejné připomínkové řízení k návrhu tzv. Rámce pro sdílení a opětovné využití řešení informačních a komunikačních technologií vytvářených, pořizovaných a využívaných orgány veřejné správy (tzv. Sharing and Reuse Framework).  Návrh dokumentu obsahuje 10 doporučení, jejichž zavedení by mělo přispět k efektivnější mezirezortní i přeshraniční spolupráci při sdílení ICT řešení jak na centrální, tak i regionální a místní úrovni v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie i mezi institucemi EU.

Více informací k probíhající konzultaci je možné získat na webových stránkách Evropské komise.  Účast v konzultaci probíhá vyplněním krátkého dotazníku, který poskytuje prostor i pro vyjádření stanoviska k prezentovanému dokumentu.

Cílem konzultace je, aby Evropská komise získala zpětnou vazbu a názor zainteresovaných stran na návrh doporučení a opatření, která by ve svém důsledku měla usnadnit překonávání bariér, jež existují v oblasti sdílení ICT řešení. Dokument řeší bariéry spadající do 4 oblastí, tj.

  • komunikační, tj. týkající se nedostatečného povědomí o existujících ICT řešeních a společných potřebách orgánů veřejné správy,

  • právní, tj. z hlediska panující nejistoty ohledně autorských práv a možností využívání různých druhů licencí umožňujících sdílení a opětovné využití ICT řešení ve veřejné správě,

  • technické, tj. ve vztahu k potřebě určitých společných standardů a referenčních architektur, které by sdílení napomohly;

  • organizační, tj. z pohledu potřeby lepší koordinace mezi orgány veřejné správy při vývoji, pořizování a provozu IT řešení.

Do konzultace se mohou zapojit orgány veřejné správy, organizace z veřejného a soukromého sektoru i občané, kteří mají názor na problematiku vývoje, nákupu a provozu ICT řešení využívaných ve veřejné správě.

Výsledky konzultace zveřejní Evropská komise během července 2016 na svých stránkách.

Vývoj a zavádění rámce pro sdílení a opětovné využití ICT řešení ve veřejné správě probíhá v rámci programu Evropské komise ISA2, na kterém se Česká republika také podílí.

 

odbor eGovernmentu 28. 6. 2016

 

vytisknout  e-mailem