Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář Ministerstva vnitra k terorismu se mj. věnoval problematice měkkých cílů

Zdeněk Kalvach ze Soft Targets Protection Institutu, Zdeněk Truhlář z Letiště Praha nebo Noman M. Benotman. Tito odborníci dnes, ve čtvrtek 5. května 2016, vystoupili na prvním z řady seminářů a konferencí, které připravilo Ministerstvo vnitra na letošní rok k realizaci Auditu národní bezpečnosti. Z celkem jedenácti témat, v nichž Audit zkoumá jedenáct zásadních bezpečnostních oblastí, se dnešní seminář věnoval tématu terorismu. 

Během semináře, který zahájil ministr vnitra Milan Chovanec, se přednášející věnovali např. problematice ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky, bezpečnosti civilního letectví a aktuálním opatřením na letišti Václava Havla v Praze nebo působení muslimské komunity v České republice. Noman M. Benotman z think tanku Quilliam Foundation pak prezentoval své vlastní zkušenosti bývalého džihádisty a podobu boje proti radikalizaci ve Velké Británii.

Ochraně měkkých cílů, tedy málo chráněných míst s přítomností většího počtu osob, se věnoval ředitel Soft Targets Protection Institutu Zdeněk Kalvach. Ten upozornil mj. na skutečnost, že na cíle terorismu je třeba se dívat pohledem teroristy, který si vybírá snadno dostupný cíl, jehož napadením lze dosáhnout co největšího efektu s co nejmenšími náklady. Více než polovina v Evropě napadených cílů jsou totiž právě cíle měkké. Proto je v této oblasti Ministerstvo vnitra dlouhodobě velmi aktivní – např. v letošním roce podepsalo memorandum o spolupráci při ochraně židovských měkkých cílů.

Co je Audit národní bezpečnosti?
Cílem Auditu je definovat bezpečnostní politiku České republiky napříč odvětvími a prostřednictvím komplexní analýzy zjistit, jak je Česká republiky schopná reagovat na změnu bezpečnostní situace ve světě či zda a jak jsou jednotlivé složky připraveny těmto hrozbám čelit. Výstupem Auditu bude komplexní materiál, který popíše reálnou připravenost ČR čelit tradičním i nově vzniklým bezpečnostním hrozbám. Mezi témata Auditu patří vedle terorismu jak tzv. klasické bezpečnostní hrozby, jako extremismus nebo přírodní hrozby, tak i tzv. nové hrozby, jakými jsou působení cizí moci, hrozby v kyberprostoru či bezpečnostní aspekty migrace.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

Odkazy do noveho okna

IMG_4237.JPG

IMG_4237.JPG 

Detailní náhled

IMG_4239.JPG

IMG_4239.JPG 

Detailní náhled

IMG_4260.JPG

IMG_4260.JPG 

Detailní náhled

IMG_4244.JPG

IMG_4244.JPG 

Detailní náhled

IMG_4279.JPG

IMG_4279.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem