Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná konzultace k aktualizaci Evropského rámce interoperability

Evropská komise zahájila veřejné připomínkové řízení ke dvěma strategickým dokumentům, které evropským orgánům veřejné správy slouží jako vodítka v oblasti informačních a komunikačních technologií při rozvoji vzájemné interoperability. 

Jedná se o Evropskou strategii interoperability (dokument v češtině je k dispozici zde) a Evropský rámec interoperability (dokument v češtině je k dispozici zde).

Interoperabilita je chápána jako schopnost orgánů veřejné správy zajistit efektivní mezirezortní a přeshraniční výměnu informací a poskytovat občanům a firmám služby veřejné správy elektronicky, kvalitním a zabezpečeným způsobem.

Do konzultace se mohou zapojit orgány veřejné správy, organizace z veřejného a soukromého sektoru i občané. Názory a připomínky je možné zasílat do 29. června 2016  prostřednictvím vyplnění dotazníků, které jsou k dispozici na stránkách Evropské komise.

Cílem konzultace je zajistit existenci společné vize na problematiku interoperability v rámci Evropské unie ve vztahu k interakci jak mezi samotnými orgány veřejné správy, tak mezi těmito orgány a občany a firmami.  Potřeba aktualizace Evropské strategie interoperability a Evropského rámce interoperability vyplývá z nutnosti:

  1. sladit zaměření a obsah dokumentů s dalšími aktuálními politikami v dané oblasti, tj. zejména politikou Jednotného digitálního trhu a s revidovanou Směrnicí o opakovaném použití informací veřejného sektoru;

  2. zohlednit vývoj nových technologií a možností (např. cloud computing, big data, otevřená data);

  3. soustředit se na zavedení evropského rámce interoperability, nikoli pouze na jeho sladění s národními přístupy členských států v této oblasti.

 

Implementace obou strategií bude probíhat v rámci programu Evropské komise ISA2, na kterém se v průběhu příštích pěti let bude podílet také Česká republika.

 

odbor eGovernmentu,
4. 5. 2016

 

vytisknout  e-mailem