Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Anketa Hasič roku 2015 zná své vítěze

Ve středu 13. dubna 2016 proběhl již sedmý ročník slavnostního předávání cen nejlepším hasičům České republiky. V sedmi kategoriích si nejlepší profesionální hasiči, občanští zaměstnanci sboru i hasičští veteráni odvezli skleněné přilby jako ocenění jejich práce.  

Anketa Hasič roku je vyhlašována ministrem vnitra od roku 2009 a klade si za cíl ocenit nejlepší profesionální hasiče, jejich velitele, náročné zásahy, pracovní kolektivy, nově vzniklé projekty a občanské zaměstnance za uplynulý kalendářní rok.

Do galerie osobností je každý rok možné uvést osobnost, která zvláště významným způsobem přispěla k rozvoji Hasičského záchranného sboru České republiky.

Do sedmého ročníku ankety bylo zasláno celkem šedesát nominací, z nichž sedmnáctičlenná skupina hodnotitelů vybrala devatenáct vítězů. Slavnostního vyhlašování vítězů se účastnilo téměř dvě stě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, včetně ředitelů jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů a zástupců ministerstva vnitra.

Součástí ceremoniálu je i vyhlášení ankety Sportovec roku Hasičského záchranného sboru ČR. Právě sportovce a jejich obrovské úspěchy na mezinárodních soutěžích, např. v disciplínách TFA, vyzdvihl mimo jiné ve svém projevu i generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba.

Ocenění v kategorii „Hasič roku 2015“

1. místo - por. Bc. Irena Piteráková (HZS Olomouckého kraje)
Irena Piteráková se v roce 2015 cestou do práce stala svědkem vážné dopravní nehody a bez zaváhání se snažila pomoci všem zraněným. Poté, co vyprostila bezvládnou ženu z hořícího auta, tak se celé vozidlo ocitlo v plamenech.  Paní Piteráková s nasazením vlastního života zachránila jiný lidský život. Více informací o oceněné naleznete ZDE.

2. místo - pprap. Antonín Kasík (HZS hl. m. Prahy)
Antonín Kasík při zásahu v hořícím bytě vyvedl jeho majitelku tak, že jí nasadil dýchací masku a přikryl ji vlastním zásahovým kabátem, aby zamezil jejímu dalšímu poranění. Podpraporčík Kasík svým včasným zásahem přispěl k záchraně lidského života bez ohledu na svá budoucí popálení.

3. místo - nstržm. Bedřich Bačovský (HZS Jihomoravského kraje)
Bedřich Bačovský svým profesionálním jednáním zachránil život ženě, která hrozila skokem z desátého patra panelového domu. Nadstrážmistr Bačovský k ní slanil ze střechy, vedl krizovou komunikaci a po náhlém zhoršení situace rychle zareagoval a zatlačil ženu zpět do okna a dále do bytu i za cenu ohrožení vlastního života.

Ocenění v kategorii „Zásah roku 2015“

1. místo - Dopravní nehoda osobního vlaku Pendolino a nákladního automobilu s následným požárem ve Studénce (HZS Moravskoslezského kraje)
Z vlaku Pendolino bylo po dopravní nehodě vyproštěno 15 osob, přičemž 3 osoby musely být složitě vyprošťovány pomocí hydraulických zařízení. Dále jednotky provedly evakuaci 107 nezraněných cestujících. U zásahu byla použita termo kamera i štěrbinová kamera, byl proveden průzkum vlaku, kontrolovány prostory stanice, kolejiště a prostory pod vlakem.

2. místo – Rozsáhlý požár ethylenové jednotky v areálu podniku Unipetrol RPA ve dnech 13.  - 18. srpna 2015 (HZS Ústeckého kraje)
Na likvidaci mimořádné události ve zvláštním stupni požárního poplachu se podílelo 57 profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů. Díky osobnímu nasazení velitelů zásahu se podařilo eliminovat následky požáru s ohledem na zvláštní typ chemického provozu.

3. místo - Požár obilí a lesního porostu u obce Chrášťany v okrese Rakovník (HZS Středočeského kraje)
Požár strniště, obilí a přilehlých lesů zasáhl přes 30 ha plochy.  Letecká služba provedla během zásahu celkem 78 shozů vody pomocí speciálního vaku. Jednotkami hasičů bylo nasazeno více než 45 útočných proudů. Příčinou požáru byla iniciace slámy mechanickou jiskrou, která vznikla po vniknutí kamene do drtiče slámy.

Ocenění v kategorii „Kolektiv roku 2015“

1. místo - Trauma tým ČR (HZS hl. m. Prahy)
Český trauma tým působil ve městě Melamchi v Nepálu od 1. května do 29. května 2015. Jednalo se o koordinovanou spolupráci zdravotníků z Fakultní nemocnice Brno a příslušníků HZS hlavního města Prahy, kteří společně poskytli zdravotnickou péči 1 131 zraněným po zemětřesení.

2. místo - Kolektiv lektorů flashover kontejneru Hamry (HZS Olomouckého kraje)
Kolektiv lektorů ohňového trenažeru Hamry se výrazně podílel na přípravě Koncepce výstavby a používání trenažeru na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru. Tento kolektiv spolupracoval s jednotlivými HZS krajů v České republice i na Slovensku při výstavbě vlastních zařízení a při výcviku lektorů. Za 10 let se ve flashover kontejneru Hamry uskutečnilo 234 výcviků a proškoleno bylo 3 165 hasičů.

3. místo - Úsek záchranné činnosti Záchranného útvaru HZS ČR za převozy humanitárního materiálu do zahraničí (Záchranný útvar HZS ČR)
V roce 2015 Česká republika vyslala do zahraničí celkem 7 humanitárních misí s materiální pomocí do zemí postižených některou z mimořádných událostí. Přepravu humanitární pomoci na Ukrajinu, do Maďarska, Chorvatska, Slovinska a Makedonie zajišťovali příslušníci ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, kteří během minulého roku s těžkou technikou najeli více než 73 000 km.

Ocenění v kategorii „Projekt roku 2015“

1.
místo - Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí (HZS Karlovarského kraje, HZS Plzeňského kraje a HZS Středočeského kraje, MV-GŘ HZS ČR)
Projekt Svět záchranářů je vzdělávací centrum založené na zážitkové pedagogice, které nemá ve střední Evropě obdobu. Díky tomuto projektu je možné kvalitně zajistit praktické vzdělávání nejen dětí ale i dospělých a dalších cílových skupin v oblasti běžných rizik, mimořádných událostí, záchrany života a poskytování pomoci.

2. místo - Moderní zpracování požárně technických charakteristik a dalších informací pro vyšetřování požárů (MV-GŘ HZS ČR, HZS Jihomoravského kraje)
Mobilní aplikace, webová databáze a publikace „Požárně technické charakteristiky a technických informací pro potřeby vyšetřování příčin požárů“ obsahuje vedle teoretických textů i praktické technické informace o látkách, materiálech a různých zákonitostech užitečných pro vyšetřovatele příčin požárů.

3. místo - BOSPi – společně k bezpečí – projekt zaměřený na bezpečnost osob se specifickými potřebami (HZS Olomouckého kraje)V rámci projektu BOSPi byla vydána publikace pro nevidomé v Braillově písmu, která obsahuje informace z oblasti prevence mimořádných událostí i z oblasti praktických řešení událostí postižených nevidomých. V roce 2015 byl projekt rozšířen o propagaci, nákup a montáž autonomních hlásičů požárů a detektorů plynu.

Ocenění v kategorii „Velitel roku 2015“

1. místo - mjr. Bc. Pavel Marschal (HZS Královéhradeckého kraje)
Oceněný dlouhodobě prokazuje výborné velitelské schopnosti, které uplatňuje v řízení a vedení dvou stanic HZS Královéhradeckého kraje, ale i v operačním řízení jako řídící důstojník. Zároveň je dlouholetým rozhodčím soutěží v požárním sportu na mezinárodní úrovni.

2. místo - npor. Bc. Petr Ježek (HZS Plzeňského kraje)
Oceněný se v roce 2015 významným způsobem podílel na organizaci součinnostního výcviku složek IZS s názvem Požár hradu Kašperk, na proškolování nově vzniklé jednotky sboru dobrovolných hasičů NP Šumava a též se iniciativně zhostil vyřizování organizačních záležitostí spojených s tragickým úmrtím příslušníka PS Sušice nstržm. Michala Svatoše v Albánii.

3. místo - mjr. Bc. Tomáš Richter, MSc. (HZS Jihomoravského kraje)
Oceněný v roce 2015 zorganizoval a připravil speciální praktickou odbornou přípravu na téma chování tlakových lahví při požáru a možnosti eliminace jejich výbuchu - prostřelením. Tento experiment a spolupráce s PČR byly zásadním přínosem při řešení požáru tlakových lahví na území celé České republiky.

Ocenění v kategorii „Občanský zaměstnanec roku 2015“

1. místo - Ing. Tomáš Čapoun, CSc. (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč)
Ing. Čapoun v rámci HZS ČR metodicky řídí chemické laboratoře krajů, podílí se na rozvoji chemické služby a je realizátorem monitorovacího vozidla SIFIS. Oceněný je autorem 7 odborných knih, 4 patentů, 2 učebnic a dalších desítek přednášek, příspěvků, příruček a výukových pomůcek.

2. místo - Ing. Peter Kovács (SOŠ požární ochrany a VOŠ požární ochrany)
Ing. Peter Kovács je uznávaným odborníkem a pedagogem dlouhodobě působícím v oblasti vzdělávání a odborné přípravy u HZS ČR. Za jeho působení došlo k výraznému rozšíření praktické výuky a její větší provázaností s praxí.  Ing. Kovács se podílí na publikační činnosti školy, působí jako vedoucí a oponent absolventských prací a je redaktorem vzdělávacího portálu www.hasici-vzdelavani.cz.

3. místo - JUDr. Jindřich Škoda (MV-GŘ HZS ČR)
JUDr. Škoda se podílel na zpracování a prosazování legislativního návrhu zákona o HZS ČR (publikovaný jako zákon č. 320/2015 Sb.), který má zásadní vliv na činnost celého Hasičského záchranného sboru. Dále pracoval na tvorbě prováděcí právní úpravy výstrojní vyhlášky (vyhláška č. 407/2015 Sb.) a podílel se na tvorbě dalších právních předpisů a interních aktů řízení sboru
i Ministerstva vnitra.

Kategorie „Galerie osobností HZS ČR“- JUDr. Zoltán Szaszo (MV-GŘ HZS ČR)
JUDr. Zoltán Szaszo začínal v roce 1955 jako řadový hasič a postupně se vypracoval až na náčelníka Okresní inspekce požární ochrany v Karlových Varech. Od roku 1976 byl převeden na Ministerstvo vnitra, kde se podílel na tvorbě právních předpisů. V letech 2000 – 2007 působil ve funkci ředitele kanceláře generálního ředitele HZS ČR. Po ukončení služebního poměru své úsilí zaměřil na zmapování historie požární ochrany v Českých zemích.

Fotogalerie z předávání


kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem