Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra představilo koncept elektronické identity občana

V Hradci Králové od pondělí 4. do úterý 5. dubna 2016 proběhl 19. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Ministerstvo vnitra zde představilo připravovaný systém elektronické identity, způsob jednotné koordinace ICT projektů ve státní správě, změny související s platností evropského nařízení eIDAS, elektronickou sbírku zákonů a řadu dalších novinek v oblasti eGovernmentu. 

Konferenci zahájil tradiční dopolední blok Ministerstva vnitra. Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal zde představil koncept elektronického občanského průkazu, tzv. eObčanky, jako nosiče státem garantované elektronické identity. „eObčanka bude jednoduše dostupný univerzálně použitelný nástroj pro bezpečné ověření totožnosti klientů veřejných i komerčních elektronických služeb. Bez této možnosti nelze v širším měřítku elektronizovat služby veřejné správy a nabídnout tak možnost vyřídit své úřední záležitosti jednoduše a kdekoliv. Občanský průkaz se tak nově stane bezpečným klíčem k elektronickým službám,“ uvedl mj. Jaroslav Strouhal. Celý systém je budován v parametrech daných evropským nařízením eIDAS, autentizační a podpisové funkce eObčanky tak bude možné využít i pro služby v ostatních zemích EU.

Odstranit bariéry mezi členskými státy EU i v digitálním světě je primárním cílem evropského nařízení eIDAS, které bylo jedním z hlavních témat konference. To např. ukládá všem úřadům povinnost od 1. července 2016 přijímat elektronicky podepsané dokumenty, které mají stejnou platnost jako dokumenty vlastnoručně podepsané.

Koordinace rozvoje ICT a eSbírka
Dalším velkým tématem Ministerstva vnitra byla koordinace rozvoje ICT systémů státní správy a efektivní sdílení služeb. „Vláda schválila klíčový dokument, který definuje základní principy, na kterých mají být ICT služby státu postaveny. Na jejich základě jsme vytvořili Národní architektonický plán a u všech nových ICT projektů tak podle nařízení vlády před zahájením realizace posuzujeme, zda jsou navrženy v souladu s  těmito principy,“ vysvětlil ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu Petr Kuchař.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví Petr Mlsna pak představil projekt elektronické sbírky zákonů (eSbírka) a elektronické legislativy (eLegislativa): „Česká republika dosud nemá závaznou elektronickou podobu právních předpisů. Realizací projektu eSbírka občané získají bezplatný přístup k databázi ověřených platných i minulých úplných znění právních předpisů včetně jejich konsolidovaného znění.Systém eLegislativa pak poskytne transparentní moderní nástroj, který umožní tvorbu právního předpisu v úplném znění a ve všech souvislostech,“ okomentoval projekty náměstek Mlsna.

Na ISSS Ministerstvo vnitra také prezentovalo své aktivity v oblasti otevřených dat – Národní katalog otevřených dat, vzorové publikační plány pro jednotlivé typy úřadů, standardy publikace open dat včetně metodické podpory. Na konferenci byl také představen nový Národní koordinátor otevřených dat ČR, kterým bude Michal Kubáň z Ministerstva vnitra. Kromě zmíněných témat představilo Ministerstvo vnitra nové služby systému Czech POINT, novinky v oblasti Komunikační infrastruktury veřejné správy, centrálních nákupů nebo kyberbezpečnosti.

Ceny ministra vnitra
V rámci slavnostního zahájení konference náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal ocenil zvláštní cenou ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji eGovernmentu digitálního šampiona ČR a dlouholetého architekta českého eGovernmentu Ondřeje Felixe. Zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky v rámci soutěže Zlatý erb předala náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová. Vítězem se v kategorii obce stalo Roštění a v kategorii města cenu získaly Bučovice.Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem