Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt prodeje zajištěných motorových vozidel slaví úspěch

Počátkem ledna byl Ministerstvem vnitra spuštěn pilotní projekt k ověření závěrů navržených pro změnu koncepce správy majetku zajištěného Policií ČR v trestním řízení.  

 

Potřeba změny koncepce vychází z novelizace našich právních norem a současně je podepřena závazkem implementovat směrnici EP 2014/42/EU v oblasti správy zajištěného majetku do praxe. Ideovým záměrem změny koncepce je maximalizace finančního výnosu ze zajištěného majetku pro pozdější možné využití, které zahrnuje i oběti trestné činnosti, a to při vysoké efektivnosti vynakládání prostředků ze státního rozpočtu.

Pilotní projekt se zaměřil na otestování praktické proveditelnosti novely zákona č. 279/2003 Sb. v praxi, a to s cílem prokázat jak finanční přínosy z navrhovaných postupů pro poškozené, tak úspory pro stát. Za tímto účelem byla vybrána finančně významná skupina movitého majetku, která je současně administrativně velmi náročná, a to ojetá osobní motorová vozidla.

Nabídka prvního balíku vozidel proběhla v březnu a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Prodej proběhl prostřednictvím portálu Aukro.cz, a to z důvodu naprosté transparentnosti. Za skupinu prvních sedmi vozů bylo získáno více než 700 tisíc korun. Současně jejich prodejem odpadnou další náklady státu na údržbu a střežené parkování. Další skupina vozů k prodeji se připravuje, jejich nabídka bude k dispozici do konce dubna. 

Již dnes můžeme konstatovat, že doporučení navržená pracovní skupinou se v praxi potvrzují, o čemž svědčí i dosažené výsledky pilotního projektu. Ty budou použity pro další rozpracování nové koncepce správy majetku s cílem naplnění smyslu novelizovaného zákona č. 279/2003 Sb., směrnice EP a hesla „Zločin se nevyplácí“.  

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru

vytisknout  e-mailem