Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řídicí výbor Auditu národní bezpečnosti zahájil svou činnost

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec se dnes, ve středu 23. března 2016, zúčastnili úvodního pracovního jednání Řídicího výboru Auditu národní bezpečnosti. Dvanáctičlenný řídicí výbor složený ze zástupců užší bezpečnostní komunity dohlíží na práci jednotlivých pracovních týmů Auditu a hodnotí ji.  

Cílem Auditu je do konce roku vytvořit komplexní materiál, který popíše reálnou připravenost ČR čelit tradičním i nově vzniklým bezpečnostním hrozbám. „V současné době čelíme nejen tradičním hrozbám, jako je extremismus, ale také relativně novým hrozbám, jako jsou informační válka, kybernetické útoky či organizované převaděčství. Stát musí mít o těchto hrozbách přehled. Kromě dílčích strategií musíme mít také komplexní strategii, jak jim co nejefektivněji čelit. Proto jsem Ministerstvu vnitra zadal, aby ve spolupráci s ostatními odpovědnými resorty, akademiky a dalšími experty zjistilo, jak je ČR připravena čelit současným závažným bezpečnostním hrozbám, identifikovat případná slabá místa a přijít s konkrétními návrhy, jak zajistit odolnost ČR v konfrontaci s nebezpečím,“ řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ministr vnitra Milan Chovanec uvedl, že skončila doba teoretizování. „Vláda Bohuslava Sobotky má konkrétní plán, který už začala naplňovat. Máme stanovena konkrétní témata, kterým je potřeba se věnovat. Stejně tak známe obsahy jednotlivých kapitol a pracovní skupiny už začaly pracovat. Do konce dubna by měly být první pracovní výsledky u témat extremismus, migrace a antropogenní a přírodní hrozby. Nejde nám však o rychlost, ale primárně o kvalitu. V rámci Auditu proto prověříme dvě základní schopnosti: schopnost identifikovat konkrétní bezpečnostní hrozbu a schopnost reagovat na situaci, kdy se bezpečnostní incident stal a je potřeba okamžitě řešit jeho důsledky. Nechceme nic tajit, proto budeme výsledky auditu průběžně zveřejňovat,“ dodal ministr vnitra Milan Chovanec. 

Řídicí výbor je složený ze zástupců Ministerstva vnitra, Úřadu vlády, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany, Národního bezpečnostního úřadu, Policie ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, BIS, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství.

Základní cíle
Audit má ambici zjistit, zda máme dobře nastavenou legislativu a jak pružně je bezpečnostní systém schopný reagovat. Prověří také schopnost komunikace a spolupráce jednotlivých složek a dále to, zda jsou adekvátně zapojeny instituce, bezpečnostní sbory, orgány krizového řízení, kraje, města a obce i soukromá sféra.

Výstupem Auditu bude zpráva, která bude identifikovat slabá místa v bezpečnostních oblastech i celém systému. Navrhneme opatření, která je potřeba přijmout. V rámci Auditu odborníci ověří dvě základní schopnosti – schopnost zjistit, identifikovat a eliminovat konkrétní bezpečnostní hrozbu, jakož i schopnost následně reagovat na situaci, kdy se bezpečnostní incident stal, a na potřebu okamžitě řešit jeho důsledky.


Audit mj. odpoví na otázky:

 • Je stávající legislativa dostatečná?
 • Máme k dispozici dostatečné lidské, technické a komunikační kapacity?
 • Umíme přijímat příslušná opatření a konat v okamžiku, kdy je to potřeba?


11 zásadních bezpečnostních témat, kterým se Audit bude věnovat a které definovala pracovní skupina MV. Jde o:

 1. terorismus (gestor Ministerstvo vnitra),
 2. extremismus (Ministerstvo vnitra),
 3. bezpečnostní aspekty migrace (Ministerstvo vnitra),
 4. organizovaný zločin (Ministerstvo vnitra),
 5. energetická, průmyslová a surovinová bezpečnost (Ministerstvo průmyslu a obchodu),
 6. stabilita měny a finančních institucí (Česká národní banka),
 7. hrozby v kyberprostoru (Národní bezpečnostní úřad),
 8. působení cizí moci (Ministerstvo vnitra),
 9. antropogenní hrozby (Ministerstvo vnitra),
 10. přírodní hrozby (Ministerstvo vnitra),
 11. hybridní válka a její vliv na bezpečnost občanů (Ministerstvo obrany).
 • Pro každé téma vznikly v rámci pracovní skupiny resortní týmy složené ze zástupců MV, zainteresovaných resortů, akademiků a dalších expertů. Ty zastřešuje Řídicí výbor vedený ministrem vnitra a prvním náměstkem ministra vnitra. V něm jsou zástupci ministerstev vnitra, zahraničních věcí a obrany, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Úřadu vlády, Úřadu pro zahraniční styky a informace, NBÚ, BIS a VZ.Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem