Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Užší spolupráce MV ČR a ÚP ČR přispěje k větší podpoře asistentů prevence kriminality

Vyšší šance na trhu práce pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče a větší bezpečnost a zajištění veřejného pořádku, to vše by měla přinést ještě užší spolupráce Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) a Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v rámci Memoranda o vzájemné spolupráci. To společně podepsali první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček a generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková. 

Cílem memoranda je zvýšit zaměstnanost, bezpečnost a veřejný pořádek podporou tvorby pracovních příležitostí v rámci míst asistentů prevence kriminality (APK) v obcích a městech ČR s vysokým podílem trestné a jiné protispolečenské činnosti, v oblastech se zvýšeným počtem vyloučených lokalit a zároveň s vysokým podílem nezaměstnaných osob. Memorandum navazuje na projekt, který v letech 2010–2014 realizovaly samosprávy. To vše v souladu s hlavními principy schválené „Metodiky výběru, přípravy a činnosti asistenta prevence kriminality“ a „Národní soustavou povolání“ a za metodického vedení gestora projektu (MV ČR).

Prostřednictvím svých regionálních pracovišť a konzultantů vytipují obě strany vhodné lokality a na základě znalosti konkrétního regionu vypracují seznam požadavků, které by měl asistent prevence kriminality splňovat. Úřad práce ČR pak na jejich základě vyhledá v evidenci vhodné kandidáty, kteří absolvují výběrové řízení na takové místo. Asistenti prevence kriminality, které podporuje Úřad práce ČR, musí na svých pozicích zaměstnanců obecní či městské policie a města dodržovat závaznou Metodiku APK vydanou Ministerstvem vnitra.

„Projekt Asistent prevence kriminality patří k nejúspěšnějším preventivním projektům v ČR a je zaměřen na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Vybraný asistent je po základní profesní přípravě zaměstnán  u obecní policie obce a podílí se na zvýšení bezpečnosti nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale v rámci celé obce,“ říká Jiří Nováček. Úspěšnost projektu potvrzuje i narůstající počet asistentů prevence kriminality. Po pilotní realizaci projektu (r. 2009) působilo v roce 2010 v celé ČR 38 asistentů prevence kriminality v 10 obcích. Loni jich pracovalo v 58 obcích už 175. Ministerstvo vnitra poskytlo na podporu asistentů prevence kriminality v uplynulém roce v rámci Programu prevence kriminality celkem 22 656 000 Kč.

Úřad práce ČR přispívá na podporu zaměstnanosti asistentů prevence kriminality už třetím rokem. Jejich počet stoupá – zatímco v roce 2014 jich působilo v celé republice celkem 70, loni jich bylo už 297. Před dvěma lety poskytl ÚP ČR zaměstnavatelům (obcím, městské policii) příspěvky na jejich mzdy v celkové výši 6 309 921 Kč, o rok později suma dosáhla 18 757 508 Kč. Nejvíce asistentů prevence kriminality loni působilo v Ústeckém (63) a Středočeském kraji (98).

„Tyto pozice ÚP ČR podporuje prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání dostávají šanci oživit si pracovní návyky, získat nové zkušenosti a dovednosti a obecní policie, potažmo obec, člověka, který řeší především komunikaci s občany a drobnou administrativu, a uvolňuje tak ruce městským strážníkům, aby se mohli věnovat jiné činnosti. Velmi pozitivní je i dopad přítomnosti asistenta na pracovištích ÚP ČR a dalších veřejných místech,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Asistenti prevence kriminality zpravidla působí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) nebo na společensky účelných pracovních místech (SÚPM), a to nejčastěji po dobu 12 měsíců.

Hlavní náplní jejich činnosti je zajištění prevence kriminality a dohled na ochranu veřejného pořádku a dodržování pravidel občanského soužití. Jsou k dispozici tam, kde není nutné využívat kvalifikované pracovní síly strážníka. Ve většině případů se jedná o lidi nad 50 let nebo uchazeče mladší 30 let se základním a středoškolským vzděláním.

Součástí společně podepsaného memoranda je deklarace, která umožňuje využívat v roce 2016 na podporu APK také prostředky Úřadu práce ČR. V praxi to znamená rozšíření stávající spolupráce a zavedení systematické podpory této aktivity, navíc pod metodickým vedením a ve větším rozsahu.

V roce 2016 tak bude možné přispět městům a obcím na financování projektu Asistent prevence kriminality ze tří zdrojů:
1.            Nadále zůstává zachována podpora dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.
2.            Na základě vzájemné spolupráce se zintenzivní podpora pracovní pozice asistent prevence kriminality ze strany Úřadu práce ČR.
3.            Nově byly vyhlášeny příslušné výzvy v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost, výzvy na podporu sociálního začleňování a na koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám).

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR MV 

Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR

Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

Kateřina Sadílková a Jiří Nováček 

Detailní náhled

f_02.JPG

Podpis memoranda 

Detailní náhled

f_03.JPG

Generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateř... 

Detailní náhled

f_04.JPG

1. náměstek ministra vnitra Jiří Nováček 

Detailní náhled

f_05.JPG

Podpis memoranda 

Detailní náhled

f_06.JPG

Podpis memoranda 

Detailní náhled

f_07.JPG

Tiskový brífink po podpisu memoranda 

Detailní náhled

f_08.JPG

Tiskový brífink po podpisu memoranda 

Detailní náhled

f_09.JPG

Ukázka z příručky pro obce 

Detailní náhled

f_10.JPG

Metodika APK a ukázka příručky pro obce 

Detailní náhled

f_11.JPG

Ilustrační foto - APK 

Detailní náhled

f_12.JPG

Ilustrační foto - APK 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem