Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předání ocenění Národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2015

Ve čtvrtek 18. února 2016 ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Mgr. David Chovanec v budově Ministerstva vnitra na Letné slavnostně předal ceny nejlepším preventivním projektům národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2015 (ECPA). Téma pro tento ročník znělo: „Mládež a kyberkriminalita“. 

O třetí místo v soutěži se dělí dva projekty. Jedním z nich je projekt zaměřený na žáky základních škol S kyberšikanou v duši(http://www.skybersikanouvdusi.cz/), který realizoval spolek Rizika internetu a komunikačních technologií alias Nebuď oběť! z Ostravy a do soutěže ho nominoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Těžiště projektu spočívalo v několika klíčových aktivitách, mezi něž patřily tzv. projektové dny na školách či filmová soutěž Amandy Todd (první oběti kyberšikany), jejímiž aktéry se stali sami členové cílové skupiny. V rámci soutěže vznikla řada videoklipů, které mohou sloužit ke zvyšování povědomí o daném tématu. Přínosem projektu je i vytvoření informačního letáku pro pediatry o symptomech a diagnostice kyberšikany. Tento projektový výstup vysoce ohodnotilo i Ministerstvo zdravotnictví. Projekt byl realizován v roce 2014 a v současné době na něj navazuje S kyberšikanou v duši II.

Děti sehrály klíčovou roli také v dalším „bronzovém“ projektu Skrytá nebezpečí (Internet – šikana – násilí) (http://www.strakonice.eu/content/prednasky-na-tema-nebezpeci-socialnich-siti-sikany) nominovaném Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje. Policisté z Územního odboru Strakonice na něm spolupracovali s Dětským zastupitelstvem, které působí při Městském úřadu taktéž ve Strakonicích. Členové dětského zastupitelstva si každý rok zvolí určitou problematiku, které se v následujícím období dvanácti měsíců intenzivně věnují. V minulém roce tak na jejich popud policisté zrealizovali cyklus přednášek mezi žáky ve věku 9 až 11 let na témata související s kybernetickou kriminalitou. Dětští zastupitelé také vytvořili k této problematice vlastní prezentace pro své mladší spolužáky. Průběžně bylo proškoleno přibližně 200 žáků. Tento projekt výrazně přispěl i k posílení spolupráce mezi vedením škol a Policií ČR.

Druhé místo získal projekt, který probíhá v některých pražských městských částech a je pojmenovaný Praha bezpečně online 2015: Místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých. (http://www.saferinternet.cz/praha-bezpecne-online-2015/519-praha-bezpecne-online-2015.html) Spolupracuje na něm Magistrát hl. města Prahy s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Také tento projekt zvyšuje gramotnost dané komunity v online bezpečnosti a propojuje cílové skupiny, které se s negativními jevy v kyberprostoru mohou nejenom setkat, ale následně se i účastnit na řešení vzniklých problémů.

Vítězem národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2015 se stal projekt E-bezpečí (http://e-bezpeci.cz), který byl do soutěže nominován Krajským úřadem Olomouckého kraje a realizuje ho Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o komplexně pojatý projekt, osvědčený několikaletou tradicí. Orientuje se především na přímou vzdělávací práci s dětmi a dospělými, s cílem vypěstovat v nich základní bezpečnostní návyky a pozitivní přístup k používání internetových služeb. Součástí projektu je také online poradna pro případy spojené se zneužíváním internetových technologií. Členové realizačního týmu pravidelně provádí výzkumná šetření, jejichž výsledky přenáší do svých aktivit.

Po oficiální části předávání cen pokračovala neformální diskuse. Její účastníci si sdělovali zkušenosti z realizace svých projektů, vyjadřovali spokojenost s tím, že jejich práce přináší užitečné výsledky a že byla v soutěži oceněna i odborníky. Konstatovali, že řadu zkušeností z oceněných projektů je možné přenést i do dalších měst a přispět tak k jejich plošnému využití. Zástupci odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality všem zúčastněným zdůraznili, že oblast kyberkriminality je opět jednou z priorit Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a o dotace na preventivní projekty je možné žádat i v následujících letech prostřednictvím Programu prevence kriminality.

Na závěr zazněla informace o tom, že v druhé polovině letošního roku bude Radě Evropské unie předsedat Slovenská republika a její zástupci tak dle pravidel stanoví téma Evropské ceny prevence kriminality pro rok 2016.

 

Mgr. Květa Dočkalová, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Odkazy do noveho okna

f_12.JPG

f_12.JPG 

Detailní náhled

f_11.JPG

f_11.JPG 

Detailní náhled

f_10.JPG

f_10.JPG 

Detailní náhled

f_09.JPG

f_09.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem