Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bohuslav Sobotka, Milan Chovanec a brig. gen. Drahoslav Ryba představili dotační program pro dobrovolné hasiče

Ve středu 27. ledna 2016 premiér Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec a generální ředitel Hasičského záchranného sboru brig. gen. Drahoslav Ryba slavnostně odstartovali novou dotaci pro dobrovolné hasiče. Tato dotace je určena na nákup dopravních automobilů a na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic jednotek SDH obcí. Jde o zcela nový dotační titul, který umožňuje všem jednotkám požární ochrany získat dotaci na nákup dopravních automobilů či na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic. Státní rozpočet počítá pro rok 2016 s částkou 250 mil. Kč, přičemž spoluúčast krajů a obcí bude rovněž minimálně ve výši 250 mil. Kč.  

Nejdůležitější rozdíl oproti stávajícím dotacím spočívá v tom, že si o ně budou moci žádat všechny jednotky bez rozdílu kategorie, tedy i jednotky JPO V. Dalším rozdílem, který přivítají zejména menší sbory, je ten, že finance bude možné čerpat i na dopravní automobily a také na výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic, což do dnešní doby nebylo možné. „Práce dobrovolných hasičů, kterou dělají často o svém volnu, si vážím a oceňuji ji. Dneškem jsme udělali důležitý krok k tomu, aby dobrovolní hasiči nemuseli používat zastaralou techniku a měli zázemí, jež odpovídá přidané hodnotě, kterou pro společnost představují,“ řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Správou a organizací dotačního programu bylo pověřeno MV – generální ředitelství HZS ČR.  „Jsem rád, že se nám s panem premiérem podařilo prosadit nový dotační program, díky kterému dobrovolní hasiči získají v rámci dvou nových podprogramů 250 milionů korun na dopravní automobily a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.  Bezprostředně po projednávání státního rozpočtu na rok 2016 začala dlouhá řada jednání s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv o nastavení zásad pro fungování této dotace. Současně bylo nutné provést i změny v platné legislativě, protože předešlá právní úprava neumožňovala přidělovat dotace všem jednotkám a neumožňovala rovněž financovat stavby. Od 1. ledna 2016 je účinný nový zákon o HZS ČR, který ve své druhé části novelizoval zákon o požární ochraně tak, aby bylo možné tyto dotace poskytovat. Tím byly vytvořeny všechny předpoklady pro realizaci této dotace. Generální ředitelství HZS ČR následně zpracovalo zásady pro poskytování dotace i další potřebnou dokumentaci.

„Co se týká zásad poskytování, snažili jsme se o maximální jednoduchost. Tím, že rok 2016 je prvním rokem, kdy je možné žádosti podávat, musí být pro něj přechodně upraveny i termíny podávání žádostí,“ vysvětluje brig. gen. Ryba.

V polovině ledna proběhlo závěrečné vypořádání připomínek s hejtmany krajů a vedením Svazu měst a obcí, kde již byla schválena finální podoba zásad pro poskytování těchto dotací. Všechny informace jsou souhrnně zveřejněny na webových stránkách www.hzscr.cz v rubrice Dotace obcím na reprodukci požární techniky.

 „K tomu, aby se nám podařilo vybavit všechny dobrovolné jednotky moderní technikou, máme ještě hodně daleko. Nicméně cest, jak dosáhnout uspokojivého stavu, je zase o něco víc,“ říká k nové dotaci brig. gen. Drahoslav Ryba.

Odkazy do noveho okna

f_04.jpg

f_04.jpg 

Detailní náhled

f_01.jpg

f_01.jpg 

Detailní náhled

f_02.jpg

f_02.jpg 

Detailní náhled

f_03.jpg

f_03.jpg 

Detailní náhled

f_05.jpg

f_05.jpg 

Detailní náhled

f_06.jpg

f_06.jpg 

Detailní náhled

f_07.jpg

f_07.jpg 

Detailní náhled

f_08.jpg

f_08.jpg 

Detailní náhled

f_09.jpg

f_09.jpg 

Detailní náhled

f_10.jpg

f_10.jpg 

Detailní náhled

f_11.jpg

f_11.jpg 

Detailní náhled

f_12.jpg

f_12.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem