Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra začalo připravovat Audit národní bezpečnosti

Jak je Česká republika jako celek připravena čelit současným bezpečnostním hrozbám globalizovaného světa, jak průběžně je náš bezpečnostní systém schopný reagovat a jak dobře je nastavená příslušná legislativa, to má zjistit Audit národní bezpečnosti, který na základě zadání premiéra připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními odpovědnými složkami. Dnes, v úterý 26. ledna 2016, se na Ministerstvu vnitra uskutečnila úvodní organizační schůzka pracovní skupiny, která bude audit připravovat. 

Ministerstvo vnitra vytvořilo na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu skupinu, která připraví materiál schopný posoudit odolnost ČR vůči bezpečnostním hrozbám a navrhnout potřebná opatření v nejrizikovějších oblastech. „Dnešní úvodní organizační schůzka za účasti všech resortů obsažených v Bezpečnostní radě státu jednala o rozdělení konkrétních kapitol auditu, jejich gestorech. Vnější a vnitřníbezpečnostní podmínky se rychle mění a my potřebujeme znovu definovat bezpečnostní politiku ČR v nejširším smyslu. K tomu bude sloužit Audit národní bezpečnosti, který by měl být hotový do konce letošního roku,“ uvedl první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost a šéf řídící skupiny auditu Jiří Nováček s tím, že cílem je zjistit, jak je ČR v současné době připravena prakticky čelit současným závažným bezpečnostním hrozbám a jaká je odolnost ČR při přímé konfrontaci s nebezpečím.

Dnešní jednání definovalo 11 bezpečnostních témat, kterým se audit bude věnovat. Jde o:

 1. terorismus,
 2. extremismus,
 3. negativní aspekty migrace,
 4. organizovaný zločin,
 5. energetickou, surovinovou a průmyslovou bezpečnost,
 6. stabilitu měny a finančních institucí,
 7. hrozby v kyberprostoru,
 8. působení cizí moci proti zájmům ČR,
 9. antropogenní hrozby,
 10. přírodní hrozby,
 11. hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů.

Pro každé téma vzniknou pracovní skupiny složené ze zástupců MV a zainteresovaných státních složek. Ty bude zastřešovat řídící výbor vedený prvním náměstkem ministra vnitra. V ní budou zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace i zástupci ministerstev zahraničí a obrany, Úřadu vlády, BIS a Národního bezpečnostního úřadu.

Ministerstvo vnitra také osloví domácí akademická pracoviště, která pohlídají objektivitu auditu, konzultační roli budou mít i zahraniční akademické subjekty.

Audit má komplexní ambici zjistit, zda máme dobře nastavenou legislativu a jak pružně je bezpečnostní systém schopný reagovat. Prověří také schopnostkomunikace a spolupráce jednotlivých složek, zda jsou adekvátně zapojeny instituce, bezpečnostní sbory, orgány krizového řízení, kraje, města a obce i soukromá sféra.

Výstupem auditu bude zpráva, která identifikuje slabá místa v bezpečnostních oblastech i celém systému. Navrhneme opatření, které je potřeba přijmout. V rámci auditu odborníci ověří dvě základní schopnosti – schopnost identifikovat konkrétní bezpečnostní hrozbu a schopnost reagovat na situaci, kdy se bezpečnostní incident stal a je potřeba okamžitě řešit jeho důsledky.

Audit mj. odpoví na otázky:

 • Je stávající legislativa dostatečná?
 • Máme k dispozici dostatečné lidské, technické a komunikační kapacity?
 • Umíme přijímat příslušná opatření a konat v okamžiku, kdy je to potřeba?

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem