Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři vnitra a spravedlnosti jednali v Bruselu o bezpečnostní situaci v Evropě

V pátek 20. listopadu 2015 se v Bruselu uskutečnila, v reakci na teroristické útoky v Paříži, mimořádná Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci. Rada se zabývala protiteroristickými opatřeními a justiční reakcí na radikalizaci. Za Českou republiku se jednání zúčastnil ministr vnitra Milan Chovanec a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. 

 

Oba ministři vyjádřili solidaritu s Francií. Česká vláda odsoudila odpudivé útoky teroristů s tím, že EU musí neprodleně reagovat a jednotně se postavit proti terorismu.

Česká republika jednoznačně podpořila návrhy závěrů Rady, a to silnější ochranu vnější hranice, včetně posílení kompetencí EU a jejích agentur, které povedou k rychlému obnovení kontroly nad vnější hranicí. Také vítá návrhy na zásadní zesílení operativních opatření na vnější hranici. Důležité je také co nejrychlejší dokončení směrnice o jmenném seznamu cestujících a zavedení možnosti konzultovat bezpečnostní databáze při systematické kontrole všech osob na vnější hranici.

„Evropa konečně po zbytečné debatě o kvótách přistupuje k opatřením, která jsou smysluplná. Je potřeba posilovat Frontex i Europol. Též je potřeba vytvořit plně funkční Hotspots, protože jen pokud se nám podaří důsledně registrovat všechny migranty, kteří do Unie přichází, máme naději na úspěch,“ řekl ministr vnitra Milan Chovanec.

Rada se rozhodla zintenzívnit spolupráci v oblasti prosazování práva. Členské státy například zajistí, aby vnitrostátní orgány systematicky vkládaly údaje o všech domnělých zahraničních teroristických bojovnících.

„Cítil jsem dnes velkou jednotu a velké odhodlání společně chránit evropské hodnoty. Většina diskutovaných návrhů směřuje k mnohem lepšímu shromažďování a sdílení informací. A to je potřeba. Chceme-li totiž bojovat s tímto zbabělým skrývajícím se nepřítelem, musíme vědět, kdo to je a kde je,“ řekl po jednání Rady ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Právě k tomu míří také snahy o sjednocení a posílení evropské legislativy směřující proti terorismu. Středem pozornosti je v této oblasti trestní právo. Společnou snahou je lepší aplikace skutkové podstaty trestných činů nejen na teroristické činy samotné, ale už na jejich přípravu. Ministři zároveň shodně podpořili rozšíření vyměňovaných informací v rejstřících trestů tak, aby soudy členských států měly lepší přehled odsouzených kdekoliv v Evropské unii. Zaměřit se chtějí především na občany těch států, které členy EU nejsou.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem