Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda udělala další krok k zavedení elektronické sbírky zákonů

Vláda dnes, v pondělí 26. října 2015, schválila návrhy zákonů, které umožní modernizaci tvorby legislativy a vyhledávání platných zákonů. Jde zejména o zavedení právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv nebo o tvorbu, předkládání a schvalování legislativy. Návrhy přeložilo Ministerstvo vnitra na základě plánu legislativních prací. 

Skutečnost, že právně závazné a úplné zákony budou moci být díky elektronické sbírce zákonů elektronicky on-line dostupné všem občanům, se zvýší dostupnost veřejnosti k platnému právu. „Díky nastaveným pravidlům dojde k posílení transparentnosti legislativního procesu, a tím pádem také ke snížení korupčních rizik,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Zatímco dnes musí mít platná Sbírka zákonů pouze „papírovou“ podobu, díky rozhodnutí vlády bude právně závazná také její elektronická podoba. Předpokládané datum nabytí účinnosti je 1. ledna 2019.
 
Co je eSbírka a eLegislativa?
Změny právního řádu předložilo Ministerstvo vnitra jako součást projektu eSbírka a eLegislativa. Cílem projektu je zajistit zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby. Jde o vytvoření moderních nástrojů pro tvorbu práva, pro přístup k platnému právu a současné přijetí nezbytných legislativních změn upravujících nové postupy tvorby a vyhlašování práva.
 
Novely právního předpisu bude nově doprovázet jejich právně závazné znění, což usnadní orientaci v častých zněních právního řádu. Bude se dělit na dvě části – portál, kde budou vyhlašována závazná elektronická znění právních aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, a databázi informací o právních aktech, která bude sloužit k pružné práci s aktuálními či minulými úplnými zněními právních předpisů. Bude též obsahovat dokumenty související s právními předpisy jako například výkladová stanoviska jednotlivých úřadů, umožní i vyhlašování závazné listinné podoby právního předpisu textově zcela identické s podobou elektronickou. Vedle závazné podoby bude právní předpis v elektronické podobě zpřístupněn i v dalších formátech umožňujících následné využití dat v komerčních i neziskových projektech. Systém bude propojen se systémy Evropské unie.
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem