Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo nový koncept státního integračního programu

Ministerstvo vnitra připravilo na základě úkolu uloženého vládou České republiky nový koncept tzv. státního integračního programu (SIP) pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany. Tento návrh nyní Ministerstvo vnitra předkládá do meziresortního připomínkového řízení a do konce roku 2015 jej projedná vláda s účinností od 1. ledna 2016. Nový koncept SIP byl také projednán v Pracovní skupině pro přípravu a realizaci přesídlení a relokace. 

Cílem programu je usnadnit proces integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v České republice především v oblasti výuky českého jazyka, vstupu na trh práce, v oblasti bydlení, vzdělávání dětí a rekvalifikací. Do úvahy musí brát Ministerstvo vnitra očekávaný zvýšený počet oprávněných osob v SIP, tedy spontánně příchozí uprchlíky a osoby v rámci přesídlovacích a relokačních programů.

V zájmu efektivního průběhu SIP jsou navrhovány dvě fáze procesu integrace:

  1. Pobyt v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra, která provozuje Správa uprchlických zařízení, po dobu max. 6 měsíců s intenzivní výukou českého jazyka a s přípravou azylantů a osob s doplňkovou ochranou na jejich budoucí život v České republice formou orientačních a integračních kurzů.
  2. Samotná integrace v obcích zajišťovaná generálním poskytovatelem integračních služeb s využitím nabídek zaměstnání včetně rekvalifikací a bydlení od zaměstnavatelů, obcí, církví, občanů, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů.

Ministerstvo vnitra vzhledem k nutnosti pokrytí celého území České republiky navrhuje generálního poskytovatele integračních služeb Charitu Česká republika jako smluvního partnera Ministerstva vnitra, který bude koordinovat integrační fázi na místní úrovni ve spolupráci s místními samosprávami s možností využívat subdodávky služeb.

K programu a především k integrační fázi na místní úrovni se budou vázat také finanční prostředky, které budou sloužit k zajištění základních integračních cílů SIP. Pro rok 2016 navrhuje Ministerstvo vnitra částku 200 mil. Kč s tím, že 73 mil. Kč bude uvolněno ze státního rozpočtu a 127 mil. Kč z finančních zdrojů Evropské unie jako příspěvek za přesídlené a relokované osoby.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem