Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuální situace v zařízeních pro zajištění cizinců

Zařízení pro zajištění cizinců slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění, případně jde o osoby, které mají být předány do jiných členských států EU. Klientelu tvoří osoby, které vstoupily a pobývají na území ČR nelegálně, porušily tedy platné zákony. Dnešním dnem v těchto zařízeních na území ČR pobývá aktuálně 590 osob. 

Ministerstvo vnitra se v součinnosti s dalšími dotčenými orgány situací v zařízeních pro zajištění cizinců stále intenzivně zabývá. Jsme přesvědčeni, že standardní podmínky jsme udrželi i v době, kdy byla tato zařízení v důsledku probíhající migrační vlny přeplněná. Přesto jsme již v minulosti zrealizovali řadu opatření vedoucích ke zlepšení podmínek uvnitř a budeme v tomto trendu pokračovat.  Např. díky otevření zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách a následně v Drahonicích se zvýšily ubytovací kapacity. To nám mimo jiné umožňuje upravit zařízení v Bělé Jezové tak, aby v něm byly vhodnější podmínky pro pobyt rodin s dětmi. 
 
Vzhledem k probíhající diskusi na téma podmínek v tomto typu zařízení uvádíme níže základní fakta o režimu fungování a podmínkách uvnitř:
 
Zajišťování rodin s nezletilými dětmi v ZZC
 • Skutečnost, že je cizinec, který porušuje právní předpisy ČR, doprovázen nezletilým dítětem, nemůže vést k tomu, aby policie postupovala jinak, než v případě zajišťování cizince, který cestuje sám. Toto jednání by vedlo k diskriminaci cizinců, které nezletilé děti nedoprovázejí. Nicméně každý případ je posuzován individuálně. Dle platné právní úpravy lze rodiny s dětmi, resp. dospělé osoby doprovázené nezletilci zajistit za účelem realizace správního vyhoštění maximálně na dobu 90 dnů (oproti standardní době 180 dnů), tento postup je plně dodržován. 
 • Při zajištění cizinců s dětmi je vždy zjišťováno, zda je dotyčný schopen zajistit péči o dítě jiným způsobem, tedy mimo zařízení pro zajištění cizinců. Pokud toho schopen není, jsou děti ubytovány spolu s doprovázející dospělou osobou či celou rodinou.
 • O situaci rodin s dětmi v současné době vedeme intenzivní jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
 • Kromě uvolnění kapacit v Bělé Jezové je cílem Ministerstva vnitra v nejbližší době podmínky pro rodiny s dětmi zlepšit. Do této chvíle nebylo možno situaci rodin s nezletilými dětmi řešit právě z kapacitních důvodů.
Navýšení personálních kapacit
 • Správa uprchlických zařízení bude personálně posílena. V současné době probíhají výběrová řízení, do jejich ukončení řešíme situaci přesunem pracovníků z jiných útvarů tak, aby nebyl řádný provoz zařízení narušen. Nicméně většina míst už je obsazena.
 • V Bělé Jezové byl původní stav z 68 tabulkových míst navýšen na 92 míst. V zařízeních ve Vyšních Lhotách a Drahonicích je po 60 tabulkových místech.
Provozní podmínky v zařízeních pro zajištění cizinců
 • Zajištěným cizincům je samozřejmě poskytována strava 3x denně, děti kromě toho dostávají i dopolední a odpolední svačiny.
 • Ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi je k dispozici sociální šatník a zajištěným cizincům jsou pravidelně vydávány základní hygienické prostředky. 
 • Disponujeme smluvními vztahy s tlumočníky do všech obvyklých jazyků, kterými klienti v zařízeních hovoří. Tlumočníky využíváme vždy u vstupních rozhovorů s klienty v zařízení, dále dle potřeb klientů nebo personálu v zařízení v situacích, které vyžadují tlumočnickou asistenci.
 • Zajištění cizinci mohou využít také právních služeb. K těmto účelům je vyhrazena jednací místnost, která zajišťuje soukromí při právním poradenství.
 • V zařízeních jsou instalovány veřejné telefonní automaty, které cizinci pravidelně využívají.
 • Pokud mají cizinci u Správy uprchlických zařízení uschované peněžní prostředky, mají možnost si objednat nákup, který Správa uprchlických zařízení provede.
 • V případě potřeby mohou cizinci využít sociálních a psychologických služeb. Stejně tak volnočasových aktivit, k dispozici jsou knihovny, tisk (včetně zahraničního), prostory pro cvičení, sportování, televizní a promítací místnosti, výtvarné dílny.
 • Dětem je poskytován prostor pro využití volného času i prostory pro plnění povinné školní docházky.
 • MV aktuálně zajistilo spolupráci s Českým červeným křížem s cílem zajistit základní humanitární péči pro osoby propouštěné (strava, první pomoc, hygiena, cestovné), s dalšími organizacemi jednáme.
 
Přestože se jedná o zařízení, kde jsou osoby omezeny na osobní svobodě, a to z důvodu porušení platných právních předpisů, snažíme se maximálně vyvíjet úsilí pro zajištění vhodných podmínek zejména pro rodiny s dětmi.
 
Další aktuální informace včetně videí z jednotlivých detenčních zařízení můžete mimo jiné najít na webových stránkách Ministerstva vnitra – O migraci.
  
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem