Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sedmá výroční zpráva o stavu obchodování s lidmi

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní strategii boje proti obchodování s lidmi pro období let 2008-2011 vychází v pořadí sedmá Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice (ČR). 

 

Zpráva je dostupná na stránkách Ministerstva vnitra.

Cílem Zprávy o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2014 je poskytnout podrobné informace o této problematice na území ČR za období od 1. ledna do 31. prosince 2014, nicméně věnuje se i popisu situace v zahraničí, pokud zde existují vazby na ČR.

Česká republika je i nadále zemí transitní, cílovou (v roce 2014 pro oběti zejména z Rumunska, Bulharska, Moldávie, Ukrajiny, Nigérie, Slovenska a Chorvatska) a zdrojovou (občané ČR byli obchodování zejména do Velké Británie, Spolkové republiky Německo, Nizozemska a Slovinska).

V roce 2014 bylo identifikováno dle policejních statistik celkem 67 obětí obchodování s lidmi, z toho nejvíce na území Královehradeckého kraje, dále v Plzeňském a v Libereckém kraji. V tomto období bylo zjištěno 20 trestných činů obchodování s lidmi, 16 osob bylo pro tento trestný čin stíháno a 6 pachatelů bylo odsouzeno.

Do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, které zabezpečuje Ministerstvo vnitra, bylo v roce 2014 zařazeno celkem 43 obětí, z toho 39 obětí pocházelo z Rumunska, 2 z Bulharska, 1 ze Slovenské republiky a 1 z České republiky. Od roku 2003 tak byly v rámci uvedeného programu poskytnuty služby 186 obětem obchodování s lidmi.

Nejčastější formy obchodování s lidmi zůstávají obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a pracovního vykořisťování. Ostatní formy obchodování s lidmi nebyly statisticky zaznamenány. Zařízení pro děti – cizince reportuje také podezření na případy obchodování, kde forma zneužití spočívala v nucení ke krádežím a žebrání.
 

vytisknout  e-mailem