Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra na konferenci ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství z 18. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě  

  1. Úterý 14. dubna
  2. Pondělí 13. dubna
18.00 – Konec odborné části
V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové skončila odborná část prvního dne 18. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Odborníci Ministerstva vnitra během dne představili např. novinky v projektu Czech POINT, roli Rady vlády pro informační společnost, která pod vedením ministra vnitra nově koordinuje zavádění IT do státní správy nebo pilotní službu v rámci úplného elektronického podání. Ve večerních hodinách předají zástupci resortu vnitra každoročně udělovanou Cenu ministra vnitra za přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Tématem zítřejšího závěrečného dne konference bude např. realizace zákona o kybernetické bezpečnosti nebo procesní modelování agend.
 
17.20 – eIDAS neboli elektronická identita
Digitální šampion Ondřej Felix ve své dnešní poslední přednášce rozvinul v dopoledním bloku už „naťuknuté“ téma důvěryhodné elektronické identifikace. Tu v současnosti připravuje nejen Česko, ale na půdě EU dokonce vzniká celounijní nařízení eIDAS. Tím postupně vznikne státem garantovaná identita občana i možnost bezpečné autentizace. Zjednodušeně řečeno, občan pak bude moci ze svého počítače komunikovat a uzavírat různé smlouvy nejen se státní správou v Česku, ale i v zahraničí. Úřady totiž budou mít díky elektronické identitě možnost si jednoduše ověřit, že na druhém konci elektronické komunikace je opravdu občan sám za sebe, tedy že jeho jménem nevystupuje žádný podvodník. 
 
17.05 – Elektronická fakturace
Robert Piffl z odboru hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra se věnoval tématu elektronické fakturace. Útvar hlavního architekta Ministerstva vnitra v tuto chvíli připravuje na vybraných subjektech veřejné správy pilotní projekt elektronické fakturace. Resort vnitra tak vytvoří metodické postupy pro příjem elektronické faktury. Vizí je stav, kdy by během několika let měla veřejná správa využívat tzv. eFaktury povinně.
 

16.45 - Národní architektonický plán a role hlavního architekta
Funkční národní architektonický plán veřejné správy je podle digitálního šampiona Ondřeje Felixe nezbytným předpokladem pro koordinaci a zvýšení efektivity řízení strategického rozvoje veřejné správy, jejich procesů a služeb, výkonnosti a IT podpory. „Cílem jeho zavedení je přechod od nekoordinovaného řízen ICT státu ke koordinovanému, postavenému na koordinované architektuře a jednotných pravidlech prosazovaných odborem hlavního architekta eGovernmentu,“ vysvětlil Ondřej Felix s tím, že relativně nově zřízený odbor hlavního architekta na Ministerstvu vnitra bude aktivity eGovernmentu koordinovat.

16.00 – Zajištění centrálních nákupů
Miroslav Tůma, ředitel odboru Kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT Ministerstva vnitra se věnoval výhodám centrálního zadávání veřejných zakázek pro státní správu. Zmínil např. úspěšný centrální tendr Ministerstva vnitra na pořízení softwarových licencí na produkty Microsoft pro státní správu. Díky tomuto centrálnímu nákupu ušetří úřady, které se k tendru připojily, v průměru 20 až 28 procent. Celkem tak stát ušetří minimálně 1 miliardu Kč. „Zájemci nemusí vypisovat zvlášť své vlastní složité tendry. Na základě rámcové smlouvy jen uzavřou takzvané minitendry, což je otázka přibližně dvou týdnů,“ uvedl k výhodám centrálních nákupů Miroslav Tůma.
 
15.30 – Úplné elektronické podání v praxi
Do konce června by mělo Ministerstvo vnitra po dohodě s Ministerstvem dopravy spustit novou službu pro majitele datových schránek. Uživatelé datových schránek tak nově budou moci s využitím portálu veřejné správy formou úplného elektronického podání získat do své datové schránky v elektronické verzi výpis z bodového hodnocení řidiče. „Ta služba ušetří lidem čas i peníze. Už nebude nutné kvůli tomu chodit na Czech POINT ani platit správní poplatek,“ řekl ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra Bohdan Urban.
 
15.10 – Výpis snímku z mapy katastru nemovitostí
V květnu letošního roku přibude na Czech POINTu nová funkcionalita. Zájemci na kontaktním místě nově získají výpis snímku z mapy katastru nemovitostí. Jak uvedl ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Jiří Kolda, lidé to využijí mj. při dokládání povinných údajů při žádosti o hypotéku.
 
14.45 - Dostupnost kontaktních míst
Na webových stránkách www.czechpoint.cz dle Jiřího Koldy mohou také občané díky mapové aplikaci získat informaci o poloze konkrétních kontaktních míst, a to včetně informace o nejbližší pobočce. Na stránkách také zájemci zjistí, jaké služby a z jakého důvodu zrovna na konkrétních pobočkách aktuálně fungují či nefungují.
 
14.20 – OTO neboli ověření totožnosti
Ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Jiří Kolda se věnoval novinkách systému Czech POINT. Zmínil např. novou službu z loňského roku, kterou je tzv. OTO neboli ověření totožnosti o osobních údajů bez dokladů. Tu mohou díky systému Czech POINT nově elektronicky ověřovat oprávnění zaměstnanci zastupitelských úřadu v zahraničí. „Celý proces ověření se tak významně urychlil. Už tak nehrozí, že by lidé kvůli ztrátě dokladů a jejich zdlouhavému vyřizování například nemohli odletět v plánovanou dobu ze zahraničí zpět domů,“ vysvětlil Jiří Kolda.
 
14.00 – Czech POINT a jeho novinky
Začíná první odpolední blok Ministerstva vnitra, tentokráte k zavádění úplného elektronického podání nebo k novinkám v projektu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.
 
12.00 – Záštita členů vlády
Konferenci spolu s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou tradičně zaštiťuje i ministr vnitra Milan Chovanec. Také letos, stejně jako v roce minulém, se na oba dva dny konference akreditovalo přes 2000 hostů. Během konference pak přímo v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové zasedne k jednání Rada vlády pro informační společnost.
 
11.20 – Czech POINT a datové schránky
Jaroslav Strouhal také zmínil několik projektů eGovernmentu, které se v minulých letech podařilo úspěšně realizovat. Jde především o projekty Czech POINT a datové schránky. Na kontaktních místech Czech POINT mohou občané na jednom jediném místě vyřídit úřední úkony, kvůli kterým v minulosti museli obcházet množství úřadů. Získají zde např. výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů či z bodového hodnocení řidiče. Minulý týden oslavil projekt osm let fungování. Datové schránky zase umožňují uživatelům odesílat zdarma úřední doporučené dopisy elektronicky a bezpečně, navíc odkudkoliv a v kteroukoliv denní dobu bez ohledu na úřední hodiny úřadů.
 
11.00 – Slavnostní zahájení a elektronická samoobsluha
Jaroslav StrouhalJaroslav Strouhal
Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal jménem ministra vnitra pozdravil hosty konference a ujistil je, že Ministerstvo vnitra jako hlavní „tahoun“ elektronizace veřejné správy má jasnou vizi, jak ve veřejné správě dál. „Máme vizi, která je vyjádřena ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy na roky 2014 až 2020. Máme ambici realizovat například zavedení elektronické identity a s ní související elektronické podání a takzvaný elektronický supermarket neboli elektronickou samoobsluhu,“ řekl během slavnostního zahájení Jaroslav Strouhal.
 
10.30 – Slavnostně a oficiálně
18. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě oficiálně odstartoval. Úvodní slovo mj. pronese v zastoupení za ministra vnitra Milana Chovance jeho náměstek pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.
 
10.05 – základní cíle eGovernmentu pro příští období
Ondřej FelixOndřej Felix
Ondřej Felix, digitální šampion a tvůrce českého eGovernmentu nahlédl pod pokličku cílům Evropské komise EU, konkrétně zavádění digitální veřejné správy. Cílem by podle Ondřeje Felixe mělo být, aby i v České republice do konce roku 2020 co nejvíce občanů využívalo možnosti strukturovaných elektronických formulářů, které by lidé odesílali úřadům místo toho, aby na úřad fyzicky chodili. Jde o služby, které Ministerstvo vnitra nazývá elektronickou samoobsluhou. Za základní cíle eGovernmentu pro příští období pak Felix považuje zavedení úplného elektronického podání, elektronické identity, kybernetickou bezpečnost a vznik propojeného datového fondu.
 
9.55 – Rada vlády pro informační společnost
Ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra Bohdan Urban prozradil podrobnosti o fungování Rady vlády pro informační společnost.
Ondřej MátlOndřej Mátl
Rada mj. navrhuje opatření zvyšující efektivnost elektronických služeb veřejné správy a podpůrných IC T služeb. Rada má 27 členů, předsedá jí ministr vnitra a funguje od 24. listopadu loňského roku. Příslušné dokumenty, které spadají do kompetence rady, jdou na vládu až poté, co se k nim vyjádří právě členové Rady vlády pro informační společnost. V rámci Rady také funguje pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění. Ta posuzuje zakázky, které přichází na vládu v tomto režimu a vyžaduje se souhlasné stanovisko rady. Rada už od nového roku projednala 10 návrhů v tomto režimu. „Trváme na vizi, aby co nejvíce výběrových řízení mělo podobu standardních tendrů,“ připomněl Bohdan Urban.
 
9.45 – Strategický rámec rozvoje veřejné správy
15 let od reformy veřejné správy. A co dál… Tak nazval svou prezentaci Ondřej Mátl, vedoucí kanceláře náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy. Zásadní pro další rozvoj veřejné správy je dle Mátla Strategický rámec rozvoje veřejné správy pro období 2014-2020.
Josef PostráneckýJosef Postránecký
Jde o rámcový dokument, jehož jedním ze zásadních cílů je zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy. „Chceme analyzovat veškerá data, jak to má občan daleko na úřad a jak dlouho mu trvá vyřídit jednotlivé životní situace,“ uvedl Mátl. Věnoval se také dvěma zásadním projektům veřejné správy pro příští roky, a to eSbírce a eLegislativě a Centrálnímu registru smluv. Po jeho zavedení by veškeré smlouvy nad 50 tisíc měly být zveřejněny, jinak nebudou platné.
 
9.35 – Informační systém o státní službě
Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký prozradil, že pro fungování zákona o státní správě bude klíčové spuštění Informačního systému o státní službě. „Tento systém má být podle zákona funkční ke konci roku 2016. My však chceme, aby klíčové prvky systému fungovali už od července letošního roku,“ zmínil Josef Postránecký.
Jiří ZmatlíkJiří Zmatlík
Náměstek Postránecký se také věnoval pravidlům služebního hodnocení, které nově budou nadřízení vytvářet svým podřízeným. Základní kritéria hodnocení práce budou správnost a funkčnost, rychlost a samostatnost.
 
9.25 – Čerpání z evropských fondů
Čerpání z evropských fondů se věnoval náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů Jiří Zmatlík. „V novém programovém období se chceme poučit z minulých chyb a být úspěšnější než v minulosti,“ řekl Jiří Zmatlík.
 
9.15 – Aplikace „Můj úřad“
Náměstek Jaroslav Strouhal také zmínil připravovanou mobilní aplikaci Ministerstva vnitra „Můj úřad“, která bude v řádu týdnů spuštěna. Půjde o praktický návod pro občany, jak postupovat a jaké dokumenty úřadům dodávat např. v případě stěhování či svatby. 
 
9.00 – „Zpráva o stavu Unie“
Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal v úvodním bloku „Zpráva o stavu Unie“ představil, kam směřuje eGovernment pod vedením Ministerstva vnitra. Zmínil především jednotné centralizované nákupy, aplikace do mobilních zařízení nebo zavedení elektronické identity. Jako důležitý milník pro koordinaci eGovernmentu připomněl zřízení Rady vlády pro informační společnost. „Chceme, aby občan vnímal stát jako univerzální samoobsluhu, tedy aby našel potřebné informace na jednom místě a mohl si tam také vyřídit vše potřebné,“ uvedl například Jaroslav Strouhal. Vrátil se také k projektům eSbírka a eLegislativa, které mají zpřehlednit vyhledávání i tvorbu zákonů v elektronické podobě. „Tyto projekty chceme znovu oživit,“ doplnil Jaroslav Strouhal.
 
8.50 – Právě začal 18. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě
V kongresovém centru Aldis právě náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal spolu s náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů Jiřím Zmatlíkem odstartovali další ročník největší konference o eGovernmentu v České republice. Konference se koná 13. a 14. dubna 2015 opět v Hradci Králové. Letošními hlavními tématy bude např. úplné elektronické podání, elektronická identita, procesní modelování agend nebo zákon o státní správě a jeho zavádění do praxe. Během slavnostního večera také poznáme nového držitele Ceny ministra vnitra za přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

 

vytisknout  e-mailem