Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vítězové soutěže o "Nejlepší preventivní projekt kraje, města a obce"

Ve čtvrtek 26. března se v budově Ministerstva vnitra konalo za účasti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti JUDr. Ing. Jiřího Nováčka předání cen soutěže o „Nejlepší preventivní projekt kraje, města a obce“ za rok 2014.  

V rámci tohoto slavnostního aktu proběhlo i ocenění asistenta prevence kriminality z Brna, který svým příkladným občanským postojem pomohl odvrátit krizovou situaci. Převzít ceny přijeli zástupci tří měst – Karlových Varů, Havířova a Litvínova.
 
 Vítězný projekt „MOBIDIK (mobilní dětský interaktivní klub)“ realizovala ve spolupráci s partnery karlovarská městská policie. Projekt byl zaměřen na děti na ohrožené sociálním vyloučením ve věku od 6 – 15 let. Mobilní zařízení typu nízkoprahového klubu, na které byl přestavěn vyřazený autobus, umožňuje pracovat s dětmi přímo na vytypovaných stanovištích. Nabízí dětem smysluplnou náplň volného času, učí je nové dovednosti; přispívá ke zlepšení komunikace v komunitě i mimo ni a pomáhá tak docílit snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů a projevů rizikového chování.
 
Druhou cenu získal projekt města Havířov „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, který formou praktického výcviku při víkendových pobytech pomáhá rodinám při řešení výchovných problémů, rozvíjí pozitivní motivaci osobních postojů, upevňuje vhodné vzorce chování a učí zvládat stresové situace.
 
Projekt města Litvínova „Aktivní senior“, který v soutěži obsadil třetí místo, byl zaměřený na seniory. Pestrá paleta aktivit napomohla seniorům získat větší povědomí o nebezpečích, která by jim mohla hrozit a o tom, jak se v rizikových situacích zachovat. Projekt posílil aktivní zapojení seniorů do života okolo nich, přispěl k větší vnímavosti vůči jevům v jejich okolí a rozvinul jejich spolupráci s městskou policií či Policí ČR při objasňování trestné činnosti či přestupků. Svými novými dovednostmi a zkušenostmi mohou také přispět ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti.
 
Statečný čin muže, který se ve svém pracovním volnu stal náhodným svědkem nehody v sociálně vyloučené lokalitě a rozvážným, leč odhodlaným postojem pomohl odvrátit střet znesvářených stran, ocenil první náměstek Jiří Nováček čestným uznáním.
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

Jiří Nováček a Ján Polyák (APK) 

Detailní náhled

f_02.JPG

3. místo - zástupci MP Litvínov - Michae... 

Detailní náhled

f_03.JPG

Zástupcům Havířova gratuluje Radek Jirán... 

Detailní náhled

f_04.JPG

2. místo - zástupci města Havířov - Dagm... 

Detailní náhled

f_05.JPG

Cenu přebírá Marcel Vlasák, velitel MP K... 

Detailní náhled

f_06.JPG

1. místo - Karlovy Vary - Kamila Hofmano... 

Detailní náhled

f_07.JPG

Zástupci MV - Michal Barbořík, Radek Jir... 

Detailní náhled

f_08.JPG

Radost vítězů 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem