Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Češi se čím dál častěji stávají oběťmi moderních otrokářů. Pomoci by mohla mezinárodní spolupráce

Každý rok se ve světě stane obětí moderního otroctví kolem 35 milionů lidí. V roce 2014 se oproti roku 2013 zvýšil počet obětí meziročně přibližně o třetinu. 

Zisky z této nelegální činnosti přesahují každý rok 150 miliard amerických dolarů. Bohužel se nejedná jen o problém rozvojových zemí, potýká se s ním třeba i Velká Británie nebo Česko. Počet případů obchodování s lidmi mezi těmito zeměmi v poslední době narůstá. Česká republika je v první desítce pomyslného žebříčku řazeného podle původu obětí - vedle například Rumunska, Polska, Albánie nebo Nigérie. Řešením je prevence a intenzivní mezinárodní spolupráce při řešení jednotlivých případů. Během bilaterální konference organizované Ministerstvem vnitra ČR a Britským velvyslanectvím v Praze ve dnech 23. – 24. března se na tom shodli experti na tuto problematiku z obou zemí .
 
Pro Británii je moderní otroctví velmi závažným problémem. Jak uvádí studie britského ministerstva vnitra, v zemi pobývá pravděpodobně kolem třinácti tisíc „moderních otroků“. „Moderní otroctví a boj proti němu je jednou z hlavních priorit vlády Spojeného království. V listopadu 2014 jsme zahájili novou strategii, která by měla pomoci proti modernímu otroctví bojovat. Intenzivně spolupracujeme se zeměmi, z nichž je příliv moderních otroků největší. Tato konference je jen jedním z příkladů takové spolupráce,“ říká britská velvyslankyně v Praze Jan Thompson.
 
V nejbližší době by měl britský parlament schválit nový zákon, který se problematice obchodování s lidmi věnuje. Jedná se o tzv. Modern Slavery Act. Zákon prohlubuje a zlepšuje efektivitu prevence a potírání obchodování s lidmi. V mimořádných případech umožňuje soudcům uložit pachatelům i doživotní trest,” dodává Jan Thompson.
 
Českých obětí moderního otroctví v Británii jsou zatím řádově desítky, jejich počet však rok od roku stoupá. Proto ani česká strana nebere tuto problematiku na lehkou váhu. „Pochopení systému v jednotlivých zemích a spolupráce při objasňování případů a ochraně obětí po jejich návratu zpět do Česka je pro zlepšení situace zcela zásadní,“ říká Jiří Nováček, první náměstek ministra vnitra. „Proto jsme do Prahy pozvali naše britské kolegy, abychom s nimi mohli probrat objasňování jednotlivých případů a řekli si, jak si můžeme vzájemně pomoci. Přijeli policisté, soudci, právníci i lidé z neziskových organizací, kteří se problémem dlouhodobě zabývají.
 
Formy moderního otroctví se různí, a i zde se objevují nové trendy. Patrný je odklon od sexuálního vykořisťování (byť to je stále nejčastější forma). Čím dál více lidí se stává obětí pracovního vykořisťování, časté jsou i případy podvodných sňatků nebo zneužívání sociálních dávek. U posledního zmíněného pachatelé zaregistrují oběť u britských úřadů a na její jméno následně čerpají sociální dávky. Může se jednat o přídavky na děti, na bydlení nebo třeba na automobil v případě hendikepovaných osob. Pokud se na podvodné jednání přijde, je obviněn právě člověk, na jehož jméno se dávky neoprávněně čerpaly. Tyto osoby však mnohdy peníze nikdy neuvidí.
 
Pachatelé rovněž mnohem častěji používají různých lstí, aby dosáhli svých cílů. Slibují svým obětem peníze, bydlení, nový život. Oběti obchodování jsou často lidé v tíživé sociální situaci, například bezdomovci, lidé drogově závislí nebo hendikepovaní.
 
Petr Torák - britský policista původem z České republiky - radí, aby se lidé v případě, že se stanou oběťmi moderního otroctví, nebáli kontaktovat policii. Ta je v této problematice dobře informována a má nastaveny postupy, jak obětem zmíněné trestné činnosti pomoci.
 
 
Kontakt:
Eva Zímová, Communications / Press Officer
Britské velvyslanectví v Praze
Tel:. 257 402 239
E-mail: Eva.Zimova@fco.gov.uk
 
 
Informace pro editory:
Českou republiku lze považovat především za zemi cílovou a tranzitní, stále však také za zemi zdrojovou. Mezi země původu obětí identifikovaných v České republice můžeme zařadit Slovensko, Nigérii, Ukrajinu, Vietnam, Mongolsko, Moldavsko, Ruskou federaci, z nových států EU pak Rumunsko či Bulharsko. Pro Velkou Británii, Německo, dále např. Francii, Finsko, Nizozemsko, Belgii, Polsko či Slovinsko pak je ČR zemí zdrojovou. Nelze opomenout skutečnost, že obchodováni jsou i čeští občané v rámci území ČR.
 
Koordinací této agendy v rámci ČR je pověřen ministr vnitra, přičemž roli věcného gestora plní odbor bezpečnostní politiky MV. Dvakrát do roka se schází Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi, která je platformou pro setkávání zainteresovaných aktérů jak ze státní správy, tak i ze strany nestátních organizací. V roce 2014 byl navíc obnoven režim setkávání aktérů Národního referenčního mechanismu pro řešení aktuálních otázek a vývoje v užším formátu.
 
OBP MV monitoruje situaci a vydává každoroční Zprávy o stavu obchodování s lidmi a čtyřleté Národní strategie. Odbor prevence kriminality MV realizuje ve spolupráci s neziskovými organizacemi a IOM Praha „Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi“. Celkem bylo za rok 2014 dle policejních statistik identifikováno 67 obětí OSL, přičemž do programu bylo zařazeno celkem 43 pravděpodobných obětí obchodování s lidmi, které pocházejí zejména z Rumunska a Bulharska.
 
Odkaz na statistiky o počtu moderních otroků v UK, vydané britským úřadem pro boj s organizovaným zločinem National Crime Agency.

vytisknout  e-mailem